ACTUEEL

Amphia wijzigt topstructuur

Mary Groenewoud is per 1 september benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Amphia Ziekenhuis. Amphia krijgt daarmee een driehoofdige raad van bestuur. Deze bestaat naast Groenewoud uit voorzitter Olof Suttorp en Ernst Hoette. Daarnaast krijgt de raad van toezicht drie nieuwe leden.

Het Amphia Ziekenhuis in Breda kende sinds 2010 een vijfhoofdig directiecomité. Binnen deze structuur vormden Suttorp en Hoette tevens de raad van bestuur. De keuze “breed aan de top” had indertijd als doel om de noodzakelijke vernieuwing en professionalisering van het ziekenhuis efficiënter en effectiever door te voeren.

Vanaf het begin was duidelijk dat de topstructuur van een vijfhoofdig directiecomité zou wijzigen, zodra de organisatie in rustiger vaarwater zou komen. “Dat moment is nu”, aldus bestuursvoorzitter Olof Suttorp. “De afgelopen jaren stonden in het teken van vernieuwing en professionalisering van de kwaliteit van onze zorg. De komende jaren zal de nadruk meer liggen op het bestendigen van al deze doorgevoerde innovaties en veranderprocessen. Wij hebben als directiecomité geconstateerd dat door de relatieve rust en overzichtelijkheid én door het goed functioneren van ons managementteam, alsmede door de rol die de coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf-Amphia sinds 1 januari 2015 vervult, er op korte termijn geen behoefte meer is aan vijf directeuren.”

Aantredend bestuurder Groenewoud is sinds 1 april 2010 als lid van het directiecomité verbonden aan Amphia. Ze heeft Nederlands recht gestudeerd en diverse directiefuncties vervuld in de verzekeringsbranche, waaronder bij Achmea Zorg. Daarnaast is ze toezichthouder bij Vitras/CMD en De Gelderhorst.

Wijziging raad van toezicht

Naast de wijzigingen in de raad van bestuur zijn er ook ettelijke personele veranderingen in de raad van toezicht. Kiki Lombarts, Machteld Roos en Wim Stalman zijn per 1 september benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij volgen Fred van Raaij, Bart van Halder en Ron Dingjan op in verband met het verstrijken van de statutaire zittingstermijn. Floris Sanders en André Goedée blijven in functie, respectievelijk als lid en als voorzitter.  

Lombarts (1967) is hoogleraar Professional Performance en hoofd Professional Performance onderzoeksgroep bij het Center for Evidence-Based Education aan het Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam. Lombarts is tevens lid raad van toezicht van de Stichting Pink Ribbon en lid van enkele landelijke adviescommissies, waaronder de Wetenschappelijke Advies Raad van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Roos (1975) is adjunct-directeur Bedrijfsvoering bij het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Tevens is ze lid van de raad van toezicht van Moviera (Veilig Thuis), bestuurslid bij BSO Oog in Al en lid van de Kascommissie van de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF).

Stalman (1951) was tot voor kort vicevoorzitter/decaan Raad van Bestuur van het VU medisch centrum. Tevens is hij voorzitter van de raden van toezicht van respectievelijk de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen en Amstellandzorg BV. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en lid van de landelijke commissie Meurs, die zich buigt over het hoofdbehandelaarschap in de ggz.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top