Finance

ZN: bezuiniging wijkverpleging niet haalbaar

ZN: bezuiniging wijkverpleging niet haalbaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verwacht dat de beoogde bezuiniging van ruim 400 miljoen euro op de wijkverpleging in 2015 niet wordt gehaald. Dat concludeert ZN op basis van voorlopige productie- en declaratiecijfers van zorgverzekeraars voor de wijkverpleging.

Deze cijfers laten zien dat er in de eerste vier maanden van dit jaar in een aantal regio’s al tientallen miljoenen euro’s meer aan wijkverpleegkundige zorg is geleverd dan geraamd. Om te voorkomen dat verzekerden geen toegang meer hebben tot wijkverpleegkundige zorg gaan zorgverzekeraars in de laatste maanden van 2015 waar nodig extra zorg inkopen.

Dit leidt naar verwachting tot een overschrijding van het budgettair kader voor de wijkverpleging, aldus ZN. Over de mogelijke hoogte van de overschrijding wil ZN zich niet uitlaten. In oktober vorig jaar voorzag ZN een overschrijding van ongeveer 200 miljoen euro op de wijkverpleging. Het totale beschikbare budget voor wijkverpleging is voor 2015 iets minder dan 3,2 miljard euro.

De onzekerheid over de hoogte van de overschrijding zit hem onder meer in het feit dat de wijkverpleging pas sinds 1 januari van dit jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Daardoor zijn er nog geen gegevens zijn over hoe de behoefte aan wijkverpleging zich gedurende een jaar ontwikkelt, zo stelt ZN. Daarnaast is het nog onduidelijk wat het effect is van de her-indicaties. Ook is niet helder hoeveel financiële ruimte ongecontracteerde zorg en pgb's gaan innemen binnen het budgettair kader wijkverpleging.

Reëel budget

Toch wil ZN op korte termijn overleggen met het ministerie van VWS en de brancheorganisaties ActiZ en BTN. Inzet van dit gesprek is wat ZN betreft een reëel budget voor de wijkverpleging. Het kabinet wil volgend jaar nog eens 100 miljoen euro extra bezuinigen op de wijkverpleging bovenop de 400 miljoen euro van 2015. ZN vindt dat “een sector die volop in ontwikkeling is, niet opnieuw onnodig onder druk komt te staan door een te krap budgettair kader”.

Politiek signaal

De noodkreet van ZN komt op een pikant moment. Minister Schippers maakte op 1 september bekend vast te willen houden aan het tijdspad voor grotere risicodragendheid bij de uitvoering van de Zvw door de zorgverzekeraars. Uiterlijk 2017 moeten de zorgverzekeraars de Zvw volledig risicodragend uitvoeren. Schippers maakte in dit verband expliciet vermelding van de wijkverpleging. Zorgverzekeraars vinden dat er meer tijd nodig is om zicht en grip op de risico’s van met name de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg (ggz) te krijgen. De waarschuwing over mogelijke kostenoverschrijdingen oogt dan ook als een pleidooi om de sector meer tijd te geven. Volgens een woordvoerder van ZN is een dergelijke interpretatie begrijpelijk, maar onjuist en moet de brief niet worden gezien als een politiek signaal.  

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

3 september 2015

Mensen moeten thuis blijven wonen ipv in een verpleeghuis....... En tegelijkertijd moet er fors worden bezuinigd op de wijk verpleging ra ra ra hoe kan dat ?????

Top