ACTUEEL

Máxima MC geeft gewond kind lachgas

Het Máxima Medisch Centrum gebruikt sinds kort lachgas op de spoedeisende hulp (seh) om angst, stress en pijn te verminderen bij gewonde kinderen. Het MMC is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Zuid-Nederland waar kinderen op de seh en op de kinderafdeling lachgas kunnen krijgen.

Het uitgangspunt bij de inzet van lachgas is een pijnvrije, kindvriendelijke seh. “Kinderen ervaren vaak stress en angst als ze op de Spoedeisende Hulp komen”, aldus SEH-arts Lisette Mignot. “Een behandeling wordt hierdoor als een nare ervaring gezien.”

Voorheen was het niet mogelijk om op een eenvoudige manier een kind op de Spoedeisende Hulp pijnstilling te geven zonder infuus. “Hierdoor moesten we kinderen met bijvoorbeeld een wond of botbreuk soms laten opnemen voor een behandeling op de operatiekamer. Het enige alternatief voor kinderen was ‘even door de pijn heen bijten’. Wat weer zorgde voor extra stress en angst voor een medische ingreep.”

Lachgas is volgens Mignot een onschuldig middel dat wordt toegediend vanuit een apparaat met een mondkapje. Het werkt binnen enkele minuten en is na een paar seconden uitgewerkt. Het kind heeft weinig last van het lachgas. Mignot: “Het brengt je niet in slaap, maar angst- en pijnprikkels komen niet meer door. De meeste kinderen herinneren zich na de behandeling een prettig gevoel.”

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Piet Leroy

7 september 2015

Graag wil ik het team kinderartsen en SEH-artsen van het MMC feliciteren met hun project voor een kindvriendelijke, pijn- en angstvrije SEH. Al te vaak wordt procedurele angst en pijn bij het kind nog onderschat en/of genegeerd. Dit leidt bij kinderen tot vermijdbaar lijden, wantrouwen in de zorg en niet zelden tot ernstig, iatrogeen psychotrauma. Sinds 2012 bestaat in Nederland een evidence based richtlijn die de kaders schetst voor procedurele sedatie en voor een beleid gericht op optimaal procedureel comfort. Het team van het MMC toont fraai aan dat het mogelijk is deze richtlijn in de dagelijkse zorg te implementeren. Ook het gebruik van lachgasinhalatie (en toegediend door getrainde verpleegkundigen) wordt ondersteund door deze richtlijn.: mits toediening door getrainde professionals en in de juiste omstandigheden is de inhalatie van lachgas een uitstekend middel voor lichte sedatie bij (zogenaamd) kleine verrichtingen.
Toch ook twee waarschuwingen. In het artikel wordt verwezen naar het gebruik van lachgassedatie bij de gesloten reductie van een fractuur. Hopelijk hebben de artsen daarbij ook gebruik gemaakt van krachtiger analgesie dan alleen slechts lachgas. Onderzoek toont immers aan dat lachgas alleen onvoldoende is bij dit soort verrichtingen. Het feit dat nadien amnesie voor het gebeuren lijkt te bestaan is geen goede maat voor een succesvolle sedatie. Hierin schuilt een risico, namelijk dat kinderen, door de laagdrempelige beschikbaarheid van lachgassedatie, het recht wordt ontzegd op effectievere diepe sedatie of anesthesie. Zorgvuldige triage en selectie zijn daarom nodig.
Ten tweede, wordt de effectiviteit van lachgas zeer sterk bepaald door de omstandigheden waarin het wordt toegepast. Het is van groot belang dat de ruimte rust uitstraalt en alle zintuigelijke prikkels (licht, geluid) gedempt worden, zo niet kan een bijzonder negatieve ervaring bij het kind ontstaan. De felverlichte foto suggereert dat hier nog verbeteringen in het MMC mogelijk zijn.

Piet Leroy, Kinderarts /Sedatie Professional
Kindersedatie-unit Maastricht UMC
Voorzitter CBO richtlijnen werkgroep Sedatie en/of analgesie bij kinderen buiten de operatiekamer (2006-2012)

Top