Finance

ActiZ: 'Ruim 240 miljoen tekort in wijkverpleging'

Brancheorganisatie ActiZ verwacht dat de kosten voor de wijkverpleging het budget voor 2015 met ruim 240 miljoen euro zullen overstijgen. De organisatie is dan ook erg blij dat de zorgverzekeraars waar nodig extra zorg gaan inkopen de komende maanden.

Volgens onderzoek van ActiZ verwacht bijna 80 procent van de organisaties die wijkverpleging aanbieden dat zij over het budget heen zullen gaan. Er is een budget van 3 miljard euro voor de wijkverpleging. Iets meer dan de helft van de wijkverplegingsorganisaties deed mee aan het onderzoek, dat over de eerste drie maanden van 2015 ging. ActiZ maakte aan de hand van die uitkomsten een ruwe schatting van het tekort over heel 2015, die uitkomt op ongeveer 242 miljoen euro.

Driekwart van de organisaties die aan het onderzoek meededen heeft op meerdere fronten te maken met bezuinigingen. Behalve bezuinigingen op de wijkverpleging zijn dat kortingen op de verpleeghuizorg en de Wmo-zorg. Bijna de helft geeft aan dat het nog maar de vraag is of de organisatie kan blijven bestaan.

Eerder op de dag bleek al dat Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de voorgenomen bezuiniging van 400 miljoen euro op wijkverpleging niet wordt gehaald. Om te voorkomen dat verzekerden geen toegang meer hebben tot wijkverpleegkundige zorg gaan zorgverzekeraars in de laatste maanden van 2015 waar nodig extra zorg inkopen. ActiZ stelt "erg blij" te zijn dat de zorgverzekeraars dit hebben besloten. ActiZ heeft haar zorgen meerdere keren gedeeld en besproken met de zorgverzekeraars, ZN en het ministerie van VWS. (ANP/ Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marthijn Laterveer

3 september 2015

Ook veel cliëntenraden hebben hun zorg geuit over de wijkverpleging. Vanuit LOC zullen we samen met de cliëntenraden ons er sterk voor maken dat mogelijke bezuinigingen op wijkverpleging van tafel gaan. Het kan niet zo zijn dat mensen aan het einde van het jaar geen wijkverpleging krijgen, omdat het budget op is.

Top