ACTUEEL

Ziekenhuiszorg voor ouderen licht verbeterd

Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Toch zijn de organisaties van mening dat de ziekenhuiszorg voor ouderen nog niet op orde is.

In totaal hebben 55 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend gekregen. Een verbetering ten opzichte van de eerste uitreiking in 2013, toen 47 ziekenhuizen het keurmerk wisten te behalen. De initiatiefnemers merken op dat ook de normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen is aangescherpt.

Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid. “In 2013 was de aanwezigheid van een team geriatrie een absolute voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen”, aldus directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO. “In 2015 is daarnaast gekeken of ziekenhuizen afspraken hebben gemaakt over het ontslag. Ons uitgangspunt is dat ouderen pas ontslagen mogen worden als de nazorg goed geregeld is. Daar hoort ook bij het maken van  afspraken, bijvoorbeeld met de huisarts, in welke gevallen binnen twee dagen na het ontslag een huisbezoek moet worden afgelegd om te controleren of de zorg thuis naar wens verloopt”. 

Slechter uit ziekenhuis

De gezamenlijke ouderenbonden hebben twee jaar geleden het initiatief voor het keurmerk genomen nadat uit diverse rapporten bleek dat  gemiddeld de helft van de ouderen er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Ouderen lopen een hoger risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Te denken valt aan acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate patiënten ouder zijn komt multimorbiditeit steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan dan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.

Prikkel

Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ook ouderen profijt hebben van een ziekenhuisopname. Ouderen vormen nu al de grootste groep patiënten, zeker 60 procent en dit percentage zal alleen maar toenemen de komende jaren”.

Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge respons. Voor 94 procent van de ziekenhuislocaties is een vragenlijst ingevuld. Ziekenhuizen hebben ouderen goed op het netvlies staan. Naast het toetsen van seniorvriendelijke zorg op basis van een vragenlijst beoordelen getrainde senior scouts of de ziekenhuizen goed bereikbaar zijn en of de inrichting is afgestemd op ouderen.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en VGZ hebben aangekondigd het keurmerk mee te nemen in hun inkoopbeleid. Op deze manier dragen zij bij aan ziekenhuiszorg die tegemoet komt aan de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top