Finance

'Etten-Leur koopt alleen nog jeugdzorg in op verzoek'

De gemeente Etten-Leur koopt vanaf 2016 alleen nog jeugdzorg in op verzoek. Verantwoordelijk wethouder Jean-Pierre Schouw verwacht dat door deze manier van inkopen de kosten voor jeugdzorg lager gaan uitvallen dan in het verleden.

Dit schrijft BN De Stem.

De gemeente kocht tot nu toe altijd een vaste hoeveelheid jeugdzorg in, ongeacht de vraag. De garantie dat zorgaanbieders een bepaald budget krijgen, vervalt vanaf volgend jaar. Volgens de wethouder wil de gemeente het gebruik van dure specialistische ggz terugdringen door de inzet van jeugdprofessionals, een soort maatschappelijk werkers. "Een jeugdprofessional kijkt samen met het gezin wat het zelf kan doen in een probleemsituatie. Pas als het niet lukt om de problemen op die manier op te lossen, worden specialisten ingeschakeld. We verwachten dat we er op die manier heel veel zaken uit kunnen filteren, die nu nog direct naar specialistische zorg gaan."

Etten-Leur heeft besloten over te gaan tot het nieuwe inkoopbeleid vanwege de transitie jeugdzorg, waardoor gemeenten sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg hebben overgenomen van provincie en Rijk. Tegelijkertijd kort het Rijk gemeenten op jeugdzorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frits van Vugt

8 september 2015

Dit voorbeeld zouden alle andere gemeenten en jeugdzorgregio's beter kunnen navolgen.
Het is van de gekke om een budget-afname-garantie te geven als je niet weet wat je inkoopt. In de Wmo is het de normaalste zaak om raamovereenkomsten te sluiten en alleen die zorg te betalen die daadwerkelijk door de cliënt gewild en vervolgens geleverd is.
Vorig jaar zaten de regio's nog met het probleem dat Van Rijn en Teeven eisen dat er voor bepaalde in te kopen jeugdhulp (o.a. bij voormalige Bureaus jeugdzorg) er een budgetgaramtie werd afgesproken. Dat geldt niet meer voor 2016. Dan ook niet meer doen!!!
Dit lost meteen het probleem op dat deze zomer bleek dat in sommige jeugdregio's geen geld meer was om bepaalde zorg in te kopen, terwijl het budget voor andere instellingen nog lang niet aangesproken was.
Frits van Vugt (adviseur sociaal domein)

Top