HRM

Raamwerk moet medisch leiderschap impuls geven

Na een gezamenlijke inspanning van twee jaar presenteren het Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente op 16 december het Raamwerk Medisch Leiderschap. De initiatiefnemers verwachten dat de oplevering van het competentieprofiel een landelijke impuls aan leiderschapsontwikkeling onder artsen geeft.

Reflecteren op het eigen functioneren, constant aandacht hebben voor verbetering en sterke eigenschappen kunnen inzetten in het belang van goede patiëntenzorg; van artsen wordt tegenwoordig meer verwacht dan het behandelen van patiënten alleen, ze moeten ook medisch leiderschap tonen.

Volgens het Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente is medisch leiderschap  een competentie die te ontwikkelen is. Het raamwerk voor competenties voor medisch leiderschap (RML1.0) moeten volgens de initiatiefnemers gezien worden als een algemeen kader voor opleiders en aio’s voor het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.

De term 'leiderschap' is recent opgenomen in het internationale CANMeds model, dat ook voor alle medische opleidingen in Nederland de basiscompetenties van artsen omschrijft. Om dit begrip hanteerbaar te maken, is een competentieprofiel ontwikkeld. Het Raamwerk Medisch Leiderschap biedt via twaalf competentiedomeinen inzicht in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om medisch leiderschap te kunnen tonen. Dit loopt van persoonlijke ontwikkeling, zichtbaarheid en verbinden, tot aan invloed uitoefenen, innoveren en het verbeteren van zorgkwaliteit. Naast artsen en geneeskundestudenten, is het Raamwerk bijvoorbeeld bruikbaar voor opleiders, onderwijskundigen en aanbieders van nascholing bij het ontwikkelen van onderwijsaanbod.

Met het RML1.0 krijgt Nederland in navolging van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië duidelijke kaders voor leiderschap van artsen. Het RML1.0 wordt op 16 september officieel overhandigd aan KNMG-directeur Wendela Hingst.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Berends

8 september 2015

Ik juich deze ontwikkeling van harte toe! Ziekenhuizen zijn (kennis-intensieve) organisaties waarin dokters en managers samen de kar moeten trekken. Niet elke dokter heeft belangstelling voor het leiden en managen en zeker niet elke dokter is daarvoor zomaar geschikt. Omdat in de huidige context, door de veranderingen in de zorg de medisch specialisten toenemend medeverantwoordelijk worden voor wat er in hun ziekenhuis gebeurt, mag van hen verwacht worden dat zij de handschoen oppakken en deze medeverantwoordelijkheid gaan dragen. Medisch specialisten opereren in het spanningsveld tussen zorginhoud en organisatie. Om effectief in dat krachtenveld te kunnen functioneren moet de medisch specialist in staat zijn om de vakinhoudelijke processen en ontwikkelingen op inspirerende wijze te vertalen naar beleid, organisatie en bedrijfsvoering. En andersom. Dat vraagt om inzicht in beleids- en organisatieprocessen, dat stelt hoge eisen aan persoonlijke vaardigheden en effectiviteit en dat vraagt ook om een attitudeverandering. Daarvoor zijn niet alleen de competenties die beschreven zijn voor Clinical Leadership noodzakelijk: zelfsturing, visie- en beleidsontwikkeling, inspirerend en resultaatgericht leiderschap en veranderkunde. Ook is een persoonlijke ontwikkeling, een ingroeien in de leiderschapsrollen belangrijk.
Vanuit deze overtuiging verzorgen we het "Curriculum Clinical Leadership", bedoeld voor leading medisch specialisten die effectief willen opereren binnen het krachtenveld waarin ze in verschillende rollen (professional, playing captain, leidinggevende, inspirator) functioneren en hun persoonlijke effectiviteit en werkplezier willen versterken. Het curriculum schoolt de cursisten niet alleen in de competenties die noodzakelijk zijn voor Clinical Leadership, ook is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de cursist, die noodzakelijk is om zich thuis te voelen in leiderschapsrollen.

Frank Berends, www.berends-que-performance.nl


Top