Finance

Zuidoost-Utrecht stuurt brandbrief over tekort jeugdhulp

Vijf gemeenten in Zuidoost-Utrecht vragen staatssecretaris Martin van Rijn van VWS dringend om een gesprek over een groot structureel tekort bij jeugdhulp. De vijf gemeenten, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, willen binnen twee weken met de staatssecretaris tot een oplossing komen.

Het tekort doet zich hoofdzakelijk voor bij de kinderen die de zwaarste vorm van zorg ontvangen, in jeugdinstellingen. Aan deze relatief kleine groep geeft Zuidoost-Utrecht naar eigen zeggen "ongeveer drie keer zoveel" uit als de overige Utrechtse regio’s. Aan deze zware, intramurale zorg gaat 31 procent van hun totale budget voor jeugdhulp op.

Het structurele tekort is niet veroorzaakt door factoren waar de regio op kon of kan sturen, volgens de vijf gemeenten. In jeugdinstellingen in Zuidoost-Utrecht wonen kinderen die van elders komen, maar waarvan de voogdij bij een gecertificeerde instelling ligt - en de kosten dus ook. "Door een verdeelfout binnen het macrobudget wordt met die bijzondere hoge vraag veel te weinig rekening gehouden", stellen de gemeenten.

Enorme druk

De tekorten die daardoor ontstaan, zetten het systeem en de hele gedachte achter de transformatie van de jeugdhulp 'onder enorme druk'. Het gesprek over innovatieve zorg en/of minder zware hulp, dat onze gemeenten en de aanbieders samen ingezet hebben, dreigt te verzanden. Dat zal ten koste gaan van het  kind en de kwaliteit van de zorg. In onze regio is een onhoudbare situatie ontstaan. In  deze situatie is het maken van afspraken met de andere regio’s in de provincie Utrecht over de inkoop 2016 van zware zorg haast onmogelijk geworden.

De brandbrief volgt op een brief uit april 2014, waarin de regio eenzelfde signaal afgaf. De regio schrijft in de brief dat zij, in het belang van haar jeugdigen haar nek heeft uitgestoken: zij heeft bij de inkoop van jeugdhulp voor 2015 haar verantwoordelijkheid genomen door voldoende zorg zonder voldoende budget in te kopen. De regio heeft naar eigen zeggen herhaaldelijk, ook na april 2014, het probleem aangekaart en onderzoeken laten uitvoeren. Zuidoost-Utrecht zegt te staan voor de zorgplicht, maar geen dekking te kunnen vinden binnen de begroting voor de structurele tekorten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top