Finance

ActiZ vraagt kabinet om reëel budget ouderenzorg

ActiZ roept het kabinet op om met een concreet plan te komen voor de markt voor persoonlijke dienstverlening en om cliënten en zorgorganisaties samen te laten bepalen wat bijdraagt aan een prettiger leven en kwaliteit van zorg. "En laat de investering in kwaliteit niet een jaar later verloren gaan door geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord alsnog uit te voeren."

Dit stelt de brancheorganisatie voor zorgondernemers in de aanloop naar het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de voortgang van de transities in de langdurige zorg, dat op 9 september plaatsvindt. ActiZ vindt het belangrijk dat er aandacht is voor twee 'cruciale thema's': reëele budgetten in de hele ouderenzorg én een consistente toekomstvisie van de overheid. ActiZ constateert dat er spanning is tussen de doelstellingen om werkgelegenheid in onze branche te behouden en mensen langer zelfstandig te laten wonen en de voorwaarden om dat te realiseren.

De grootste veranderingen in de ouderenzorg zijn per 1 januari 2015 ingegaan. "We zien dat er met man-en-macht wordt gewerkt om de soms pijnlijke gevolgen die de kabinetsmaatregelen hebben voor cliënten en werknemers te beperken. Maar dit blijkt in de praktijk lastig, omdat belangrijke randvoorwaarden ontbreken. Het kabinet lijkt te willen bijsturen, maar consistent beleid en duidelijke keuzes ontbreken."

Huishoudelijke Hulp Toelage

Een voorbeeld: de bezuiniging op de huishoudelijke hulp met 40 procent van het budgetten leidt tot het ontslag van tienduizenden medewerkers. Er is weliswaar geld vrijgemaakt voor de Huishoudelijke Hulp Toelage, maar deze tijdelijke maatregel stopt over ruim een jaar. "Wat dan?", vraagt ActiZ, "Moeten zorgorganisaties deze medewerkers huishoudelijke hulp dan alsnog ontslaan?" De organisatie vraagt het kabinet om een concrete visie en plannen voor de markt voor persoonlijke dienstverlening. "Want alleen dan kunnen zorgorganisaties deze markt verder gaan ontwikkelen en kan de werkgelegenheid die daarmee samenhangt behouden blijven."

Het tweede voorbeeld betreft het 'aandachtsuurtje' van staatssecretaris Van Rijn. Hij maakt mogelijk 200 miljoen euro vrij om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Een deel van deze middelen zou moeten worden besteed aan één uur aandacht of activiteiten per dag voor iedere verpleeghuisbewoner. "Wij vinden het bovendien nogal betuttelend om voor cliënten te bepalen dat zij een uur aandacht van een professional per dag krijgen", stelt ActiZ. De organisatie pleit ervoor om in overleg met mensen zelf en hun naasten te bekijken wat iemand een prettige dag bezorgt. "Bovendien zien wij elke dag in onze verpleeghuizen dat mensen persoonlijke aandacht liever van hun familie en vrienden krijgen, dan van een professional."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top