Finance

Eis: gevangenisstraf voor pgb-fraude met schaar en lijm

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen een 58-jarige man uit Den Haag. De man heeft meer dan 2 ton in euro’s ten onrechte opgestreken door met zijn Stichting Medicare Haaglanden jarenlang met valse documenten persoonsgebonden budgetten (pgb’s) aan te vragen en ontvangen.

De Directie Opsporing van de Inspectie SZW startte een onderzoek naar de fraude na een aangifte van zorgverzekeraar DSW in augustus 2012. Voor een aantal pgb-houders zou de verdachte meer zorg of een duurdere vorm van zorg hebben aangevraagd dan zij ontvingen. Het verschil zou hij in eigen zak hebben gestoken. Budgethouders vertrouwden de verdachte vaak blind. Ze tekenden formulieren zonder ze eerst te controleren of ze tekenden blanco formulieren. Ook vervalste de verdachte bankafschriften van de budgethouders, door met schaar en lijm het rekeningnummer te wijzigen. Hij liet zo geld storten op een rekeningnummer waar hij zelf over kon beschikken, zonder dat de pgb-houders hiervan wisten.

De verdachte heeft zo ten minste 230.834,87 euro onterecht ontvangen. De officier van justitie noemt de fraude ernstig: "Fraude gaat ten koste van de sociale voorzieningen en leidt ertoe dat het geld niet terecht komt bij de mensen die het nodig hebben." De verdachte en zijn Stichting Medicare Haaglanden hebben "jarenlang hun zakken gevuld" met de budgetten die bestemd waren voor de zorgverlening aan ouderen en zieken. "Hij heeft daarbij ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de budgethouders in hem stelden." De pgb-houders werden voglens het OM door het handelen van de verdachte geconfronteerd met "schrikbarende terugvorderingen" door de zorgkantoren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top