Finance

'Gemeenten moeten te hoge eigen bijdrage terugbetalen'

Gemeenten die te hoge eigen bijdragen hebben doorberekend aan inwoners met een Wmo-voorziening, moeten dit terugbetalen aan de inwoners. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) gezegd in een debat met de Tweede Kamer woensdag, schrijft Binnenlands Bestuur.

Van Rijn voelt er echter niets voor om maximale, landelijke tarieven voor de eigen bijdrage in te voeren. Daarvoor had CDA-Kamerlid Mona Keijzer gepleit. Gemeenten die een eigen bijdrage doorberekenen aan inwoners die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg of ondersteuning krijgen, baseren zich op de kostprijs van een Wmo-product. "Als gemeenten slecht hebben ingekocht betaal je als cliënt de rekening", aldus Keijzer.

Ze is een voorstander van de oude systematiek van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Die kende een maximum uurtarief voor bijvoorbeeld begeleiding en een maximale periode van drie jaar waarin cliënten een eigen bijdrage moesten betalen. Maar staatssecretaris Van Rijn voelt daar niets voor en stelt dat de wet klip en klaar is. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en mag nooit hoger zijn dan de prijs waarvoor de gemeente de dienst of voorziening heeft ingekocht. Gemeenten die de fout in zijn gegaan, moeten volgens Van Rijn het teveel berekende bedrag terugbetalen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top