Finance

Zorgverzekeraars: zorg gaat (helaas) over geld

Met een paginagrote advertentie in Het Financieele Dagblad lijken de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maandag begrip te vragen voor het feit dat niet iedereen in aanmerking komt voor bepaalde zorg als die niet onder de basisverzekering valt. "Zorg gaat (helaas) ook over geld: stelt de belangenorganisatie van zorgverzekeraars.

De advertentie is onderdeel van een campagne van ZN om de dialoog tussen verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars te stimuleren. Onlangs lanceerde ZN hiertoe de website Zorgdialoog.nu.

ZN wijst erop dat de overheid heeft bepaald dat iemand alleen recht heeft op zorg als dat ook echt nodig is en dat een behandeling moet passen bij de medische indicatie. "Het kan dus voorkomen dat u 'nee' te horen krijgt, bijvoorbeeld in de spreekkamer van uw huisarts. Of - direct of indirect- van uw zorgverzekeraar die geen toestemming geeft voor gebruik van dure medicijnen waar goedkopere maar net zo goede alternatieven voor zijn. Of voor een ingreep die niet onder de basisverzekering valt, zoals bijvoorbeeld een cosmetische operatie", aldus ZN. (ANP/ Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

15 september 2015

Het gaat er natuurlijk niet om dat niet-noodzakelijke zorg niet door de basisverzekering wordt vergoed, of een onnodig kostbare behandeling. Het gaat er om, dat niet de patiënt en diens medische en paramedische adviseurs bepalen welke zorg nodig is, maar de zorgverzekeraar. En dat de zorgverzekeraar daarmee niet zozeer (para-)medische of technische noodzaak als uitgangspunt neemt, maar de vraag of patiënt expliciet voor de noodzakelijke middelen is verzekerd. de centrale vraag zou moeten zijn welke behandelingen en voorzieningen noodzakelijk zijn om de patiënt optimaal (uiteindelijk naar diens oordeel!) te ondersteunen. Te veel lijken de zorgverzekeraars zich te concentreren op de vraag of de voorzieningen in de polis zijn opgenomen. Wellicht zouden we de polisvoorwaarden moeten beperken tot de kwalen; dan kunnen verzekeraars hun verzekerden weer met open vizier adviseren over de financiële en (para)medische aspecten van de zorg waarvoor zij geïndiceerd zijn.

tjark reininga

15 september 2015

en uiteindelijk is 'het geld' niet meer dan een hulpmiddel voor de verdeling schaarste; niet het doel op zich dat verzekeraars er van lijken te maken!

Top