ACTUEEL

Dichterbij en Assist starten nieuw bedrijf

Dichterbij heeft zijn extramurale activiteiten ondergebracht in een nieuw bedrijf: UniK. Assist is als aandeelhouder ingestapt.

Eerder dit jaar gaven de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) al toestemming voor dit langdurige samenwerkingsverband. Door de samenwerking kan Dichterbij de extramurale klanten passende ondersteuning blijven bieden.

Zelfstandig bedrijf

UniK is een zelfstandig bedrijf, dat burgers met een verstandelijke beperking ondersteunt. Het wordt gefinancierd uit de Wmo en de Jeugdwet. Doel is dat klanten hun leven zo goed mogelijk en op basis van hun eigen wensen kunnen inrichten. De 'U' en 'iK' in de naam van het bedrijf gelden als uitgangspunt. "Het sociale domein is volop in ontwikkeling en stelt gemeenten, aanbieders en andere betrokken partijen voor tal van uitdagingen. De opgave is voor ieder van hen echter hetzelfde. Om de ondersteuningsvraag van burgers ook in de toekomst van een passend antwoord te kunnen voorzien, moet dienstverlening binnen scherpe financiële kaders worden georganiseerd", aldus Frank Holtman, Raad van Bestuur Dichterbij.

UniK gaat nauw samenwerken met maatschappelijke partners en andere welzijns- en zorgaanbieders op zowel lokaal als regionaal niveau. Waar mogelijk initiëren en faciliteren we. Daarbij kijken we eerst goed wat iemand zélf kan, samen met zijn netwerk. Schieten de eigen mogelijkheden van de burger en zijn netwerk tekort, dan geeft UniK nadere invulling aan de ondersteuningsvraag”, aldus Yvonne van de Fliert-Biemans, directeur-bestuurder van UniK.

Samenwerkingsverbanden

Assist nam eerder al een groot deel van de thuiszorgactiviteiten en de volledige huishoudelijke hulp van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) over. Ook met onder andere Ipse de Bruggen en Archipel zijn langdurige samenwerkingsverband aangegaan. 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top