ACTUEEL

Taskforce GGZ gaat gemeenten helpen

Het Landelijk Platform GGz heeft de Taskforce GGZ in het leven geroepen om gemeenten te helpen om ervoor te zorgen dat mensen met psychiatrische problematiek minstens dezelfde ondersteuning krijgen als mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Doordat mensen met psychische problemen onvoldoende in beeld zijn bij gemeenten, krijgen zij volgens de koepel van patiëntenorganisaties geen toegang tot dagbesteding, schuldhulpverlening en zorg.

De Taskforce GGZ gaat gemeenten helpen met het inrichten van onafhankelijke cliëntenondersteuning voor mensen met ernstige psychische problemen. "Iedere ggz-cliënt heeft daar recht op maar dat is bij veel gemeenten nog niet georganiseerd en daarnaast vaak niet bekend bij alle hulpverleners", aldus het Landelijk Platform GGz. Eén van de zaken waarmee de Taskforce gemeenten kan helpen, is bij het oppakken van beschermd wonen voor mensen met psychische problematiek. Dit is een relatief nieuwe Wmo-taak van gemeenten. De Taskforce kan gemeenten adviseren bij de inkoop en kwaliteitseisen voor beschermd wonen, vanuit cliënt- en familieperspectief.

De Taskforce GGz is gefinancierd door het ministerie van VWS en werkt samen met het VNG-programma Ondersteuning en Opvang en Bescherming en met het Innovatieprogramma van aanbieders. De RIBW Alliantie, GGZ Nederland, Per Saldo en Federatie Opvang ondersteunen het project. De ambassadeur van de Taskforce is Ineke Smidt. Zij was voorheen wethouder in Almere en bestuurder van de Federatie Opvang. "Het moet bekend worden wat cliënten verhindert om te herstellen en wat hen juist helpt bij herstel, zodat zij meer regie op hun leven krijgen."

Aanjaagteam

De Taskforce is iets anders dan het onlangs geïnstalleerde aanjaagteam voor verwarde personen. Het ministerie van VWS heeft het initiatief genomentot dit team om de problemen rond de opvang van verwarde mensen op te lossen. De Taskforce GGZ is weliswaar iets anders dan het aanjaagteam, maar gaat wel informatie met het team delen over mogelijke oplossingen voor de opvang van mensen met psychische problemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top