ACTUEEL

'Ongelijkheid in basispakket moet verdwijnen'

Apothekersorganisatie KNMP vindt dat er een einde moet komen aan de bevoegdheid van zorgverzekeraars om afzonderlijk te bepalen onder welke voorwaarden bereidingen van medicijnen door apothekers voor vergoeding in aanmerking komen. Volgens KNMP is het basispakket zorgverzekeringen hierdoor namelijk niet voor iedere verzekerde gelijk.

Zorgverzekeraars bepalen nog steeds afzonderlijk welke apotheekbereiding zij vergoeden en welke niet. Op die manier kan het gebeuren dat de patiënt bij de ene verzekeraar wél zijn medicatie vergoed krijgt en bij de andere niet. Soms beoordeelt de zorgverzekeraar volgens de KNMP zelfs per individuele patiënt of de apotheekbereiding al dan niet vergoed wordt. "Een patiënt die bepaalde medicatie gebruikt en van verzekeraar wisselt kan zo voor onaangename verrassingen komen te staan."

Voor bepaalde patiënten is het nodig dat apothekers medicijnen op maat bereiden, bijvoorbeeld kinderen of mensen met slikproblemen. Artsen en apothekers hebben hiervoor richtlijnen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het zogeheten Kinderformularium. Eerder dit jaar besloten zorgverzekeraars onverwachts de vergoeding voor een groot deel van deze medicijnen op maat aan patiënten te schrappen. Op initiatief van de KNMP kwam er vervolgens onder de regie van het Zorginstituut Nederland een overleg op gang tussen zorgverleners, consumenten– en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Het resultaat hiervan was dat een gedeelte van de vergoedingen alsnog werd gehandhaafd.

De KNMP pleit voor een permanent overleg onder de regie van het Zorginstituut Nederland. Hier kunnen landelijke afspraken over uniforme voorwaarden en vergoedingen worden gemaakt. Zo’n structureel overleg onder de paraplu van het Zorginstituut Nederland is volgens de KNMP ook van belang voor andere sectoren in de zorg, waar vergelijkbare discussies te verwachten zijn. Wanneer er wettelijke belemmeringen zouden zijn voor zo’n overleg (bijvoorbeeld omdat zorgverzekeraars met elkaar geen afspraken over uniforme voorwaarden en vergoedingen mogen maken) moeten deze worden opgeheven, aldus de KNMP.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top