ACTUEEL

'Dementerende ouderen zijn gelukkiger achter eigen voordeur'

Bewoners met dementie in verpleeghuizen worden gelukkiger achter hun eigen voordeur. Dit blijkt uit een onderzoek van het Trimbos Instituut; waarvoor zij verzorgenden en familieleden van bewoners in verpleeghuis D’n Aok in Veenendaal hebben geïnterviewd.

De true doors zijn opplakdeuren met de afbeelding van een voordeur van een vroegere woning van de bewoner. De verzorgenden in D’n Aok hebben de indruk dat bewoners zich door de deuren meer thuis in de woongroep. Ook voelen zij zich er prettiger en beschouwen ze de kamer meer als een eigen huisje. Ook leiden de deuren tot een sterker gevoel van privacy. Er zijn bewoners die na de plaatsing van de true doors aan het personeel hebben gevraagd of zij een slot op hun deur kunnen krijgen. De woningen hadden al een slot, maar volgens de verzorgenden willen deze bewoners de deur nu ook graag daadwerkelijk op slot doen. Daarnaast lijken true doors invloed te hebben op het oriëntatievermogen waardoor de bewoners makkelijker zelfstandig hun woning terug kunnen vinden.

Een groot deel van de verzorgenden zegt ook een positieve invloed van de deuren te ervaren. Die helpen niet alleen de bewoners, maar ook henzelf om zich te oriënteren op de gangen. Dit komt doordat de deuren nu veel uitgesprokener zijn dan voorheen. Dit helpt bij het naar bed brengen van bewoners. Ook is het verzorgenden opgevallen dat zij nu vaker aankloppen bij een bewoner, voordat zij de woonruimte binnengaan. De true doors geven meer het gevoel een persoonlijke woning van iemand binnen te gaan, waardoor zij de privacy van de bewoners meer respecteren. Bovendien ervaren sommige verzorgenden dat de deuren bijdragen aan het plezier dat ze hebben in hun werk. De huiselijke sfeer en het persoonlijke karakter van de deuren spelen hierin een rol.

Herinneringen ophalen

De deuren zetten volgens het Trimbos bovendien aan tot een gesprek met de bewoners over hun verleden of tot een gezamenlijke activiteit, zoals een wandeling door de gangen van de zorglocatie. "Dit is een belangrijke bevinding, aangezien uit de Monitor Woonvormen Dementie blijkt dat herinneringen ophalen met bewoners (reminiscentie) relatief weinig gebeurt, terwijl juist dit een bezigheid blijkt te zijn met een positieve invloed op het welbevinden van bewoners."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top