Finance

Actal wil wijkverpleegkundige behoeden voor regeldruk

Actal wil wijkverpleegkundige behoeden voor regeldruk

Een nieuw bekostigingssysteem voor verpleging en verzorging van patiënten die thuis wonen, mag niet leiden tot extra administratieve handelingen voor wijkverpleegkundigen. Dit zal ten koste gaan van de tijd en de professionele ruimte die zij nodig hebben voor hun eigenlijke werk. De wijkverpleegkundige moet uitsluitend eigen professioneel handelen registreren.

Deze waarschuwing laat Actal horen tijdens een rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 21 september.  “Beperk juist de administratieve verplichtingen”, reageert Lili Doude van Troostwijk, collegelid van Actal. “Maak voor de bekostiging gewoon gebruik van de informatie uit het classificatiesysteem. Hierin gaat de wijkverpleegkundige toch al het eigen professioneel handelen registreren. Dat moet voldoende zijn. Dit systeem mag niet worden ‘vervuild’ met gegevens die uitsluitend voor de bekostiging van belang zijn.”

Met de overheveling van verpleging en verzorging naar de Zorgverzekeringswet wordt er ook gesleuteld aan de bekostigingssystematiek van de wijkverpleegkundige. Volgens het kabinet past een vergoeding van inzet op uurbasis, het zogeheten uurtje – factuurtje, hie rniet langer in. Zorgverzekeraars en aanbieders zoeken nu naar een alternatief voor de urenregistratie. Dat alternatief bestaat volgens Actal uit de informatie die de wijkverpleegkundige toch al vastlegt in het nieuwe classificatiesysteem.

“Groot voordeel hiervan is dat het geen extra administratieve handelingen van de wijkverpleegkundige vraagt”, aldus Doude van Troostwijk. “Bovendien is de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie erbij gebaat. Eerder onderzoek van Actal liet al zien dat verpleegkundigen vanuit hun professionaliteit gewend zijn om hun handelen vast te leggen. Zij ervaren dit niet als regeldruk. Dat geldt echter niet voor het registreren van extra gegevens die louter de bekostiging dienen.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top