ACTUEEL

‘Laat denken in productiedoelen los’

‘Laat denken in productiedoelen los’

“De langdurige zorg heeft er veel last van als iedereen elkaar tegenwerkt. De boel opstoken, elkaar dwarszitten, dat is nestbevuiling.” Dit zegt Anja Schouten, bestuursvoorzitter van Zorgbalans in Haarlem in het oktobernummer van Skipr magazine. Ook het "denken in productiedoelen" staat volgens Schouten adequate wijkgerichte zorg in de weg.

“In de zorg moeten we het samen doen. Noblesse oblige: We moeten de hervormingen met elkaar in goede banen leiden,” aldus Schouten tegen interviewer Willem Wansink. Schouten: “Het zou ons geweldig helpen als de instituties die toezien op de zorg ons niet langer tegenwerken, maar dezelfde beweging maken als wij. Dat is pas van bovenaf meedenken.”

Volgens haar zijn zorginstellingen verantwoordelijk voor de ‘binnenring’ van de zorg. “Wij knokken voor de wijkgerichte zorg. Onze cliënten moeten kunnen vertrouwen op goede zorg en onze medewerkers op goed werk. Daar sleur ik aan. Laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dan de buitenring aanpakken.”

De ‘buitenring,’ dat zijn de toezichthouders in de zorg. Toezichthouders als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Kiezen

Schouten -eerder dit jaar door Zorgvisie aangemerkt als Zorgmanager van het Jaar- wil dat VWS hen een nieuwe opdracht geeft en de daad bij het woord voegt door het denken in productiedoelen los te laten en eindelijk de regels te versoepelen.“Laat VWS de NZa van bovenaf de instructie geven dat de samenwerking in de wijk wordt gestimuleerd. Instrueer de ACM dat samenwerking cruciaal is en dat daar slechts heel voorzichtig straf op wordt gezet. Geef de IGZ opdracht niet alleen te oordelen over verantwoorde zorg, maar ook te kijken naar levensvreugde. Hebben mensen echt iets te kiezen? Daar draait het om.”

Schouten is kritisch op de hervormingen in de langdurige zorg. “Onderhuids, aan de onderkant, gebeurde er veel meer dan in Den Haag werd verondersteld.” Ze schrikt niet terug voor zelfkritiek. “Als zorginstellingen moeten wij nog beter aansluiten bij de verlangens van mensen.”

Het volledige interview met Schouten is terug te lezen in het oktobernummer van Skipr magazine.

Anja Schouten treedt op 7 oktober als één van de sprekers tijdens de Health & Care Day in Utrecht.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

18 september 2015

Deming zei het al in de vijftiger jaren; geen Management by Objectives.

Top