ACTUEEL

Jeugdhulpinstellingen reageren beter op ongewenst gedrag

Jeugdhulpinstellingen Spirit, TriviumLindenhof en Icarus hebben hun aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen voldoende verbeterd. Dat constateert de Inspectie Jeugdzorg.

In juni 2015 voerde de inspectie een onaangekondigd toezicht uit bij de drie instellingen. Doel was het toetsen van de verbeteringen die naar aanleiding van een eerder toezicht zouden worden doorgevoerd. De inspectie oordeelt dat thans alle drie instellingen voldoende handelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Zo wordt er voldoende aandacht besteed aan een gezonde seksuele ontwikkeling en wordt er adequaat gehandeld bij (een vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Scholing

De instellingen hebben alle één verbetermaatregel nog niet volledig doorgevoerd. Bij Icarus gaat het om de scholing van de medewerkers, bij Spirit betreft dit het opnemen van de seksuele ontwikkeling in het plan, alsook de evaluatie van het plan en bij TriviumLindenhof gaat het om het systematisch inschatten van de risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag. De inspectie verwacht van de drie instellingen dat zij deze verbetermaatregelen op korte termijn alsnog volledig doorvoeren en dat zij haar voor 1 december informeren over de voortgang.

Matig

In 2014 deed de inspectie onderzoek bij een reeks van instellingen naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het oordeel van de inspectie over het handelen de drie genoemde instellingen was toen matig. Daarop hebben de instellingen de aanbevelingen van de inspectie uitgewerkt in een verbeterplan en dit – na accordering door de inspectie – in gang gezet. Eind 2014 ontving de inspectie de eerste interne audits van de instellingen over de voortgang van de verbeteringen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top