Finance

'Meer geld voor zieken en gehandicapten'

Het CDA, de ChristenUnie en de SGP eisen van het kabinet meer geld voor chronisch zieken en gehandicapten en ouders met gehandicapte kinderen. Extra geld moet er ook komen voor mantelzorgers en voor gezinnen waarin maar één persoon een inkomen verdient.

De drie partijen zijn met hun zeventien zetels in de Senaat van groot belang voor het kabinet. Met hun steun heeft het kabinet een nipte meerderheid in de Eerste Kamer voor de lastenverlichting van 5 miljard euro. ChristenUnie-leider Arie Slob diende de motie voor meer geld voor chronisch zieken en gehandicapten donderdag in aan het einde van de Algemene Beschouwingen. Hij sprak van een 'zeventienzetelsmotie', om het belang van de drie partijen te benadrukken. SGP'er Kees van der Staaij diende de moties over mantelzorgers en eenverdieners in.

Een meerderheid van de Kamer steunt ook een oproep van SGP-leider Kees van der Staaij aan het kabinet om Defensie verder te versterken, "zodat het niveau van defensiebestedingen in overeenstemming wordt gebracht met het ambitieniveau van Defensie''.

Een ruime Kamermeerderheid van SP, VVD, D66, CDA en PvdA wil ook dat het kabinet gaat bekijken hoe de lasten voor kleine bedrijven verminderd kunnen worden, die nu verplicht zijn om het loon van een zieke werknemer twee jaar door te betalen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top