Finance

'Pgb verdrukt de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen'

Mensen die zorg in natura ontvangen in verpleeg- en verzorgingshuizen worden volgens ActiZ gedupeerd door de problemen met de persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Er gaat zoveel geld naar de individuele budgetten dat zorgkantoren korten op zorgaanbieders. Daardoor moeten zorgaanbieders bezuinigen om het financiële gat dat zo ontstaat te dichten.

Sinds 2015 is er één budget voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zorg in natura en voor de persoonsgebonden budgetten. Zorgkantoren moeten dat in de regio verdelen. Doordat de pgb-kosten zo stijgen, korten zorgkantoren op de budgetten van zorgaanbieders. Op deze manier willen zorgkantoren geld vrijmaken dat gebruikt kan worden voor het bekostigen van de zorg van een pgb-cliënt. Ook andere zorgkantoren geven aan met problemen te kampen om de zorg die geleverd wordt te kunnen betalen.

ActiZ vindt het 'niet houdbaar' dat cliënten met een pgb de zorg wel vergoed krijgen, waardoor de betaling van zorg aan zorgorganisaties wordt verdrukt. Cliënten die zorg in natura ontvangen of cliënten die zorg nodig hebben raken hierdoor gedupeerd. ActiZ vindt dat er voldoende middelen moeten zijn voor de Wlz-cliënten, ongeacht de leveringsvorm, en dat er gelijke spelregels moeten gelden voor alle zorg aan cliënten. ActiZ is over de kwestie in overleg met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top