ACTUEEL

Werkplan gehandicapten dreigt te mislukken

De kabinetsdoelstelling om dit jaar 1600 werkplekken voor gehandicapten te creëren buiten sociale werkplaatsen, wordt bij lange na niet gehaald. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer stuurde.

Hierdoor dreigt een cruciaal onderdeel van de Participatiewet te mislukken, zo schrijft De Volksrant. In de Participatiewet zijn de bijstand, sociale werkplaatsen en de regelingen voor jonggehandicapten samengevoegd. Het werkplan houdt in dat er in totaal 30.000 zogenaamde ‘beschutte werkplekken’ moeten komen. Voor dit jaar waren er 1600 gepland.

Dramatisch

Eenvijfde van de gemeenten in Nederland geeft aan helemaal geen beschutte werkplekken aan te bieden. De gemeenten die het wel doen, kunnen vaak niet aangeven om hoeveel plekken het gaat. De meest concrete cijfers laten zien dat er in totaal 422 plekken in Nederland zijn. Cijfers van het UWV zijn nog dramatischer. Het UWV moet bij elke gehandicaptenplek advies uitbrengen. De instantie zegt dat dat inmiddels 41 keer gebeurd is, een fractie van de beoogde 1600.

Te krap budget

Volgens Klijnsma zijn 206 gemeenten nog bezig met uitwerking van hun beleid. Een van de redenen voor gemeenten om geen beschut werk aan te bieden is een te krap budget. “Gemeenten geven aan dat de kosten per plek hoog zijn en vinden de daarvoor bestemde middelen uit het Participatiebudget te laag,” zo schrijft de staatssecretaris.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top