Tech

Nijmeegse huisartsengroep verbetert medische verslaglegging

In de regio Nijmegen blijken huisartsen na toetsing van het elektronisch patiëntendossier met de EPD-scan, beter vast te leggen wanneer patiënten een slechte nierfunctie hebben. Hierdoor wordt het dossier een betere bron van informatie als een patiënt zich bijvoorbeeld meldt bij een huisartsenpost.

Dit meldt het Nederlands instituut voor de gezondheidszorg (NIVEL).

Met de EPD-scan is de kwaliteit van de registratie in het elektronisch patiëntendossier van een huisartsenpraktijk vast te stellen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat feedback over kwaliteit van registreren, door middel van de EPD-scan, leidt tot verbeteringen in de kwaliteit van elektronische patiëntendossiers. De scan is ontwikkeld door het NIVEL, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de sectie Methodologie, Informatie Management & Statistiek van het Radboudumc. De scan is inmiddels in verschillende regio’s toegepast, en nu uitgebreid met indicatoren voor de registratie van de resultaten van diagnostische tests.

In een eerste meting bleken afwijkende nierfunctiemetingen niet direct te resulteren in de elektronische registratie van een diagnose nierinsufficiëntie bij de tachtig huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen die deelnamen aan het onderzoek. De huisartsen pakten de handschoen op en bleken dit sterk te hebben verbeterd in een tweede meting. Eenderde had juist extra werk gemaakt van het noteren van dit soort labuitslagen en de bijbehorende diagnose.

Diagnose

NIVEL-programmaleider Robert Verheij: "Veel huisartsen zijn naar aanleiding van hun scores op de eerste EPD-scan hun dossiers beter gaan bijhouden, en ze noteren nu vaker de diagnose nierinsufficiëntie op basis van labuitslagen. Een vergelijking met een steekproef uit NIVEL Zorgregistraties leert dat in andere huisartsenpraktijken in het land een afwijkende uitslag op een nierfunctiemeting lang niet altijd zijn weerslag vindt in een diagnose nierfalen in het elektronisch patiënten dossier. Daar is dus nog winst te behalen."

In een periode van twee jaar hebben tachtig huisartspraktijken twee keer hun dossiers laten doorlichten met een EPD-scan. Na de eerste meting kregen de huisartsen de gelegenheid om een cursus te volgen en hun dossiers op orde te krijgen. Bij de tweede meting twee jaar later bleken de huisartsen een flinke verbeterslag te hebben gemaakt. Wel blijven er aanzienlijke verschillen bestaan tussen huisartsenpraktijken, die voor een deel zijn terug te voeren op de verschillende softwarepakketten die de praktijken gebruiken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top