ACTUEEL

‘Nieuwe rolverdeling ggz schaadt kwaliteit en continuïteit’

De kwaliteit en continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lopen gevaar nu de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) dreigt te worden uitgesloten van het regie-behandelaarschap. Daarvoor waarschuwt CNV Zorg & Welzijn.

Volgens de vakbond is de ervaring en deskundigheid van de SPV’ers onontbeerlijk is voor een goede zorg. De bond roept daarom minister Schippers van Volksgezondheid op, de SPV’er te rehabiliteren.

In mei van dit jaar heeft de commissie hoofdbehandelaarschap GGZ de minister geadviseerd om het hoofdbehandelaarschap minder financieel en meer inhoudelijk in te kleden. Om de nieuwe inkleding te bekrachtigen moet het hoofdbehandelaarschap voortaan worden aangeduid als regiebehandelaarschap. In de nieuwe constructie mogen SPV’ers niet langer het werk doen van regiebehandelaar binnen de ggz. Een en ander is door de minister bekrachtigd.

Cruciale fout

De regiebehandelaar voert de regie in de zorg rondom een cliënt en is daarom van cruciaal belang voor de kwaliteit van de zorg. Volgens de commissie moet de regiebehandelaar zijn opgeleid op niveau 7 of hoger. Aan dit niveau voldoet de SPV niet. De geringe ruimte die het advies van de commissie nog gaf aan de SPV, namelijk compensatie van het gebrek aan opleiding door ervaringsjaren, is door de minister definitief weggenomen. Met als gevolg dat nu alleen de verpleegkundig specialist, naast andere beroepsgroepen zoals psychiaters, regiebehandelaar mag zijn.

“De SPV’er heeft binnen de GGZ het meest patiëntgebonden werk en voert de regie over de behandeling. Het is een cruciale fout om deze professional, het directe aanspreekpunt voor cliënt en familie, niet meer mag werken als regiebehandelaar”, zegt Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn.

Wachtlijsten

Door deze professional uit te sluiten van het regiebehandelaarschap, mag de SPV’er ook geen indicaties meer stellen. “Hierdoor gaan de wachtlijsten flink oplopen. Want er is een tekort aan beroepsbeoefenaren die wel regiebehandelaar kunnen zijn”, aldus Suzanne Kruizinga. “Het is efficiënter de indicatiestelling weer formeel een verantwoordelijkheid van de SPV te laten zijn en daarmee onnodig lange wachtlijsten te voorkomen.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

24 september 2015

Er zijn in de ggz twee beroepen in de Wet BIG opgenomen: "verpleegkundige" en "verpleegkundig specialist ggz". Er zijn drie niveau's van beroepsopleidingen hiervoor beschikbaar: mbo, Bachelor en MSc. Sinds 1997 is de in service opleiding B vervallen evenals de "aantekening MGZspv. Bijvoorbeeld de reguliere opleiding HBOV (Bachelor of Nursing) biedt een startkwalificatie voor de vele functies in de ggz, waaronder de functie spv. Ik ben voorstander van het koppelen van de taak regiebehandelaar aan een erkend BIG beroep en niet aan een functie. Pleiten voor koppeling van deze taak ook aan spv functies betekent pleiten voor toekenning van deze taak aan alle verpleegkundigen werkzaam in de ggz. Het is me overigens duidelijk dat niet iedere beginnend beroepsbeoefenaar deze regietaak erbij kan doen. Veel verpleegkundigen werkzaam in de ambulante context zijn ervaren en gewend solistisch op te treden. Deze pluspunten zou ik ook verlangen bij de uitoefening van de regietaak.

Edo Paardekooper Overman

29 september 2015

Foutje dus ...!?
"Met het oog op tijdige implementatie roept de commissie zorgverzekeraars op om de bepalingen over het hoofdbehandelaarschap in hun inkoopvoorwaarden te harmoniseren en daarbij een ruimhartige invulling na te streven. Ook zouden de branche- , beroeps- en patiëntenorganisaties ggz op korte termijn een model kwaliteitsstatuut moeten opstellen. De commissie erkent dat het met het advies niet alle problemen in de ggz zijn opgelost. “De impliciete vraag wat een geschikte bekostigingssystematiek is voor de curatieve GGZ, is onbeantwoord gebleven”, aldus de commissie. “De commissie is van mening dat dit een andere opdracht behelst.”

- See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id22453-scheid-hoofdbehandelaarschap-en-bekostiging-ggz.html#sthash.2Ou0BhPv.dpuf

Top