Finance

Uitgaven gemeenten hoger door decentralisatie

Gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar 3,2 miljard euro meer uitgegeven dan in de eerste helft van 2014. Dat is een stijging van 13 procent. Een belangrijk deel van de stijging van de uitgaven hangt samen met de overheveling van taken van het Rijk en provincies naar de gemeenten per 1 januari.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemeenten gaven met een stijging van 2,5 miljard euro vooral meer uit aan sociale uitkeringen. Zo’n 2,4 miljard euro daarvan bestond uit sociale voorzieningen, zoals thuiszorg, het verstrekken van hulpmiddelen als scootmobielen, het aanbrengen van voorzieningen in huis, het verlenen van geestelijke jeugdgezondheidszorg en het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten (pgb's).

In totaal gaven gemeenten in het eerste halfjaar 27,6 miljard euro uit. De totale inkomsten van gemeenten kwamen in het eerste halfjaar uit 26,4 miljard euro. De uitgaven lagen dus 1,2 miljard hoger dan de inkomsten.

Om de nieuwe taken te bekostigen, ontvangen gemeenten meer geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Over heel 2015 zullen gemeenten naar verwachting ongeveer 5,5 miljard euro meer ontvangen dan in 2014, aldus het CBS. Over heel 2015 zal de rijksoverheid 10,2 miljard euro betalen voor de taken in het sociaal domein. Daarvan heeft 7,2 miljard euro betrekking op nieuwe taken. (ANP)

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top