ACTUEEL

'Gemeente schendt privacy kind met keukentafelgesprek'

Gemeenten in Nederland springen vaak onzorgvuldig om met de privacy van kinderen en jongeren die behandeld worden voor psychische problemen en stoornissen. Dit constateert de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) op basis van een interne vraagronde onder leden van de LVVP.

De LVVP vindt dit zorgwekkend en heeft daarom een brief verstuurd aan het kabinet, de kinderombudsman, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In de brief beschrijft de LVVP een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de privacy bij veel gemeenten onvoldoende is gewaarborgd. Zo worden ouders of verzorgers gedwongen om in zogeheten keukentafelgesprekken medisch vertrouwelijke informatie, zoals het behandelplan, te delen, terwijl ambtenaren en medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin c.q. wijkteam niet bevoegd zijn om te beoordelen over dergelijke informatie. Ook is onduidelijk met wie de betreffende informatie wordt gedeeld.

Uit onvrede over deze gang van zaken gaan volgens  de LVVP steeds meer ouders de behandeling van hun kind voor generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz zelf betalen. Op die manier blijft de privacy gewaarborgd.

De LVVP spreekt van een “ongeoorloofde ontwikkeling”. De privacy van het kind en zijn ouders c.q. verzorgers dienen te allen tijde en voor iedereen gewaarborgd te zijn als de zorg door gemeenten wordt vergoed. Daarnaast dient de privacyregeling te worden toegepast zoals bedoeld. De LVVP verzoekt het kabinet dringend om maatregelen te nemen die de privacy van de patiënt garanderen.

De LVVP krijgt bijval van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Huisartsen maken zich zorgen over de privacy van hun jonge patiënten, vanwege de omgang met gevoelige informatie door zowel gemeenteambtenaren als zorgverleners in de wijkteams. Huisartsen houden zich aan de strikte KNMG-regels omtrent het medisch beroepsgeheim. De LHV constateert bij gemeenten nog grote onbekendheid met deze regels en veilige methodes om gegevens uit te wisselen en op te slaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top