Finance

'Cijfers hoge buffers zorgverzekeraars kloppen niet'

'Cijfers hoge buffers zorgverzekeraars kloppen niet'

Het nieuws van vergelijkingssite Zorgkiezer.nl dat de buffers van zorgverzekeraars fors gegroeid zijn, is niet juist, volgens de verzekeraars zelf. Zorgkiezer.nl zou verkeerde optelsommen hebben gemaakt. Wel geven zorgverzekeraars toe dat de buffers hoger zijn dan strikt noodzakelijk is, maar dat is volgens hen hard nodig om allerlei redenen.

Zorgkiezer.nl meldde woensdagochtend dat de buffers van zorgverzekeraars in drie jaar tijd bijna verdubbeld zijn: van 4,3 miljard euro naar 8,5 miljard euro. Alleen al in 2014 zou sprake zijn geweest van een stijging met 1,7 miljard euro. Volgens Zorgkiezer.nl potte ASR 1771 euro per verzekerde op, Achmea 699 euro per verzekerde en DSW 612 euro per verzekerde. Het verschil met sommige andere verzekeraars is groot: VGZ zou 294 euro per verzekerde overhouden en ENO 237 euro per verzekerde.

De cijfers kloppen niet, laten Achmea en ASR desgevraagd weten. Volgens ASR-woordvoerder Anita Wassink heeft Zorgkiezer.nl solvabiliteitscijfers van verschillende merken bij elkaar opgeteld: daaronder vallen niet alleen zorgverzekeringen, maar ook bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen. De juiste cijfers zegt ze te hebben gestuurd naar Zorgkiezer-directeur Peter Ruys, met het verzoek om het bericht te rectificeren. Ruys laat weten in gesprek te zijn met De Nederlandsche Bank (DNB), de instantie op wiens gegevens hij zijn bevindingen baseert.

Pertinent onjuist

Ook de cijfers die Zorgkiezer.nl toedicht aan Achmea zouden niet kloppen. Zilveren Kruis-woordvoerder Femke Teunissen noemt de hoogte van de reserves "pertinent onjuist". Waar Zorgkiezer.nl stelt dat Achmea in 2014 een winst boekte van 418 miljoen over de zorgverzekering, stelt Zilveren Kruis (de zorgtak van Achmea) dat het een resultaat behaalde van 252 miljoen euro. De buffer zou niet 699 euro per verzekerde zijn, maar 307 euro per verzekerde. Hoe hoog het resultaat is als de cijfers van alle zorgmerken van Achmea bij elkaar worden opgeteld, is onduidelijk.

Teunissen wijst erop dat De Nederlandsche Bank (DNB) de zorgverzekeraars verplicht om reserves aan te houden om onverwachte tegenslagen in de toekomst op te kunnen vangen. “Doordat de zorgkosten jaarlijks stijgen in Nederland, is het ook noodzakelijk om de aan te houden reserves te verhogen.” Zilveren kruis houdt meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke omdat een gezonde financiële organisatie “ook in het voordeel van de klanten” is, aldus Teunissen. “Want als de zorgkosten hoger zijn dan wij van te voren kunnen inschatten, willen wij dit wel kunnen bekostigen.”

Verder wijst de Zilveren Kruis-woordvoerder erop dat er per 1 januari 2015 grote veranderingen in de langdurige zorg in zijn gegaan, waardoor de zorgkosten stijgen en daarmee ook de solvabiliteitseisen van DNB. Bovendien worden per 1 januari 2016 de Europese solvabiliteitseisen strenger. Volgens Wouter Kniest, woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), spelen deze overwegingen een rol voor alle zorgverzekeraars.

Kniest is het niet eens met de kritiek van buiten op het feit dat zorgverzekeraars boven de minimumeisen van DNB met betrekking tot solvabiliteit zitten. Hij stelt dat de buffers van de zorgverzekeraars erop wijzen dat ze “heel verstandig en financieel prudent beleid” voeren. “Zo voorkomen ze dat ze onder de minimale solvabiliteitseisen zakken en dat de premie moet worden verhoogd.” Ook moeten verzekeraars volgens hem voldoende reserves aanhouden om de rekeningen van verzekerden te kunnen betalen. Wel erkent de ZN-woordvoerder dat het een “lastig verhaal” is om te vertellen dat verzekeraars zoveel reserves hebben, terwijl er op bepaalde plekken in de zorgsector tekorten zijn.

Verlangen naar het ziekenfonds

De zorgverzekeraars vinden weliswaar dat ze verstandig financieel beleid voeren, maar burgers zijn het daar niet mee eens. De invoering van de verplichte basispolis heeft de gezondheidszorg in Nederland ingewikkelder gemaakt en de kosten opgejaagd, vinden veel Nederlanders, volgens een onderzoek in opdracht van vergelijkingssite Pricewise.nl. De onvrede is zo groot dat 58 procent van de bevolking reikhalzend terugverlangt naar het afgedankte ziekenfonds of de particuliere zorgverzekering.

Het is tien jaar geleden dat de Tweede Kamer instemde met de historische zorgstelselwijziging, die tot stand kwam onder de dreiging van extreme premieverhogingen en exploderende zorguitgaven. Op vragen aan een representatief panel van duizend mensen geeft het merendeel te kennen 'ontevreden' tot 'zeer ontevreden' te zijn over de huidige verzekeringsstructuur, met verschillende soorten basispolissen en een oerwoud aan aanvullende verzekeringen. Volgens hen hebben die het zorgstelsel ingewikkelder gemaakt (69 procent) en vooral ook duurder (82 procent).

Nog geen vijfde van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat de verplichte basispolis de zorg rechtvaardiger heeft gemaakt (19 procent). De helft van de ondervraagden deelt deze stelling niet. Op de vraag of de basispolis de zorg toekomstbestendiger’ heeft gemaakt, antwoordt 20 procent met 'ja' en 38 procent met 'nee'. Een ruime meerderheid zegt meer vertrouwen te hebben in het vorige polissensysteem, waarin een verschil werd gemaakt tussen laag- en beter betaalden. Slechts 16 procent van de ondervraagden wil per se niet dat het besluit om ziekenfonds en particuliere verzekeringen bij het oud vuil te zetten, wordt teruggedraaid.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

24 september 2015

Lezenswaardig.

Edo Paardekooper Overman

29 september 2015

per 1 januari 2015 grote veranderingen in de langdurige zorg ...waardoor de zorgkosten stijgen en daarmee ook de solvabiliteitseisen van DNB. Bovendien worden per 1 januari 2016 de Europese solvabiliteitseisen strenger... Waarom niet deze 'solvabiliteitseisen' ter discussie?! Voor een collectief gefinancierd 'goed' ... Waar wij allen, en namens ons de Rijksoverheid, garant zullen staan, mocht e.e.a. onverhoopt wat 'uit de hand lopen' ... (Het is dus ook per definitie natuurlijk géén markt, maar ja ... een keer per ongeluk voor gekozen in het parlement ...).
Verder, wat wordt er eigenlijk allemaal mee gefinancierd met die financiële miljarden 'solvabiliteit' buffer ?! Onderzoek?, Vastgoed?, Olieboringen?

Top