Finance

'Zorg betaalt fors meer aan accountantskosten'

'Zorg betaalt fors meer aan accountantskosten'

De zorg was in 2014 fors meer kwijt aan accountantskosten. In totaal betaalden de zorgorganisaties samen 72 miljoen euro voor controle- en advieswerk terwijl dit in 2013 67 miljoen was. Dit is een stijging van bijna 7 procent. Met name ziekenhuizen moesten met een stijging van bijna 24 procent flink in de buidel tasten.

Dit blijkt uit onderzoek van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten bij zorgaanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt), de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de cure (ziekenhuizen en revalidatiecentra) en de gehandicaptenzorg. De analyse is uitgevoerd op basis van 808 jaarverslagen over het jaar 2014. Daaruit blijkt dat de wijzigingen in de bekostiging en de transitie in de zorg, waardoor zorginstellingen te maken kregen met nieuwe contractpartijen, accountantskantoren extra werk opleverden.

De stijging van bijna 7 procent is vooral veroorzaakt door kosten voor niet-controlediensten, oftewel bijvoorbeeld fiscale advisering. Controlediensten vormen wel nog steeds veruit het grootste deel van de activiteiten van accountants in de zorg: 75 procent van alle werkzaamheden betreffen diensten zoals het vaststellen van de jaarrekening. De kosten voor de controle van de jaarrekening stegen in 2014 met 2,8 procent. De uitgaven aan overige controlewerkzaamheden en niet-controlediensten stegen fors met respectievelijk 11,6 procent en 21,2 procent.

Ggz is het duurst uit


Een gemiddelde zorginstelling betaalde in 2014 88 duizend euro aan accountantskosten. Ggz-organisaties zijn volgens Intrakoop gemiddeld het duurst uit: zij betalen per duizend euro omzet gemiddeld 1,98 euro aan accountantskosten, gevolgd door de vvt 1,51 euro en ziekenhuizen 1,46 euro. De gehandicaptensector is het goedkoopste uit met 1,20 euro aan accountantskosten.

Bij de ziekenhuizen stegen de totale accountantskosten het hardst (met bijna 24 procent) door onzekerheid over de vaststelling van de ziekenhuisomzet als gevolg van onduidelijkheid over DBC-declaraties en werkzaamheden in het kader van zelfonderzoek. Dit werd in 2014 nog eens versterkt door het grotendeels wegvallen van de tijdelijke transitievergoedingen. In de ggz was er sprake van een stijging 4,4 procent. De vvt en de gehandicaptenzorg zagen beide hun totale accountantskosten juist dalen: respectievelijk met 1,1 procent en 10,7 procent.

De 'big four'

Traditioneel gaat nog steeds veruit het grootste deel van de omzet naar de grote vier internationaal opererende accountants (Deloitte, EY, KPMG en PWC) met een gezamenlijk marktaandeel van 87 procent. EY is in de zorgsector de accountant met de meeste opdrachtgevers: 145 van de onderzochte zorgaanbieders maken gebruik van de diensten van EY. Van de grote vier internationaal opererende accountants kent KPMG met 10 procent een betrekkelijk lage marktpenetratie in de zorgsector. De 'big four' bedienen samen bijna 60 procent van alle zorginstellingen. Gerekend naar omzet is het marktaandeel van deze partijen veel groter: 87 procent (percentage van de totale accountantskosten van alle zorgorganisaties samen).

Intrakoop is voorstander van een transparante leveranciersmarkt, waardoor de marktdynamiek kan toenemen en zorgorganisaties op basis van inzicht in de markt hun leverancier kunnen kiezen. Dat geldt ook voor de inzet van accountants in de zorg. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: "Inzicht in de markt en ook wat meer concurrentie zou in principe geen kwaad kunnen als je kijkt naar de huidige marktsituatie. In dat kader is het eerdere pleidooi van minister Dijsselbloem van Financiën om controle en advieswerk meer te spreiden een richting waar wij ons goed in kunnen vinden."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

25 september 2015

deze ontwikkeling hoort niet alleen bij het toenemende wantrouwen dat de overheid ten toon spreidt tegenover maatschappelijke ondernemingen, maar ook en vooral bij haar voorkeur voor marktwerking in de sector. daarin immers is het uitgangspunt dat iedere actor maximaal resultaat nastreeft, zo nodig ten koste van de andere actoren en de overheid.
maar het is duidelijk, dat langs deze weg publieke middelen voor noodzakelijke zorg verdwijnen naar de controle-sector.

en daar komt nog bij, dat die sector zich weinig tot niets gelegen laat liggen aan de Balkenende-norm en andere initiatieven om overmatige salarissen tegen te gaan.

Top