ACTUEEL

RVS moet geen aanjager van nieuwe regeldrukte zijn

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) moet er voor waken om geen aanjager van bureaucratische regeldrukte te worden. Dat zei RVS-lid Paul Frissen bij gelegenheid van de presentatie van het werkprogramma van de RVS in Utrecht.

“Elke adviesraad heeft te maken met de druk om met een advies iets op de politieke agenda te krijgen”, aldus Frissen. “En dat betekent meestal: politiek doe er iets mee!” Zulke slecht begrepen politieke dadendrang leidt volgens Frissen meestal tot nieuwe bureaucratische regels en controlereflexen. Wat hem betreft onthoudt de nieuw gevormde RVS zich als “slimme organisatie voor de terugtocht” waar mogelijk van dit spel.

Eén van de grote thema’s voor de RVS is -in de ogen van Frissen- de herdefiniëring van de verhouding tussen het particuliere en het collectieve domein. “In de zorg gelden nog altijd hoge maakbaarheidsidealen”, stelt Frissen. “Het zou heilzaam zijn als die wat relativering krijgen. De zorg is nog altijd het domein bij uitstek van het gelijkheidsdenken in Nederland. Maar die obsessie met gelijkheid is verantwoordelijk voor veel regeldrukte en bureaucratisering.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top