Finance

Eigenares Breederzorg treedt tijdelijk terug na bedreiging

Marion Duvivier legt tijdelijk haar functie neer als bestuurder van thuiszorgorganisatie Breederzorg in Uden. Ze is bedreigd nadat begin deze week bekend werd dat ze een miljoen euro winst uit de organisatie aan zichzelf heeft uitgekeerd.

Dit maakt Breederzorg bekend in een verklaring.

Naar aanleiding van het nieuws over de winstuitkering ontstond veel ophef. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft er zelfs vragen over gesteld aan de minister Schippers (Volksgezondheid) en Plasterk (Binnenlandse Zaken). Breederzorg reageert op de ophef door er in de verklaring op te wijzen dat Marion Duvivier bij de thuiszorgorganisatie op twee manieren betrokken is: als  oprichtster en bestuurder én als investeerder. "Wij achtten het betreurenswaardig dat de media heeft nagelaten een onderscheid te maken tussen de betrokkenheid van mevrouw Duvivier als bestuurder en investeerder."

Nettoloon

Duvivier ontvangt als bestuurder van Breederzorg een nettoloon van 3000 euro per maand. "Dat is ruim onder de wettelijke norm topinkomens." Als investeerder heeft zij het in 2009 mogelijk gemaakt dat Breederzorg een kantoor bouwde, dat ook dient als woonhuis. Later is hier een school, de Breederzorg Academy, aan toegevoegd. Ten tijde van de crisis op de huizenmarkt is de waarde van dit vastgoed sterk gedaald.  Banken hebben er daarom op aangedrongen een gedeelte van de openstaande hypotheek af te lossen. Omdat Duvivier haar vermogen al in het bedrijf had gestoken, was volgens de thuiszorgorganisatie de "enige optie om opgebouwde reserves in de vorm van dividend uit te keren". Met het uitgekeerde dividend is een deel van de openstaande hypotheek afgelost.

De dividenduitkeringen hebben volgens Breederzorg betrekking op een periode van negen jaar en komen neer op een totale som van 985.294 euro. Over dit bedrag is dividendbelasting en inkomensbelasting betaald. Het nettobedrag dat overblijft voor hypotheekaflossing valt dan ook lager uit, aldus Breederzorg. "De suggestie dat een bestuurder een miljoen euro in eigen zak steekt, is daarmee te kwalificeren als zeer misleidend." Verder benadrukt de organisatie dat de dividenduitkering "geen enkele nadelige invloed" heeft gehad op de financiële positie van Breederzorg. "In onze jaarverslagen is terug te  vinden dat deze positie gezond en stabiel is. Al jaren voldoet onze organisatie ruimschoots aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan thuiszorgorganisaties."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top