Tech

'Parkinsonpatiënt in Sao Paolo niet anders dan in Nijmegen'

Innovatie komt vaak uit de koker van een enkeling of een klein bedrijf dat als het ware vanuit een schuur opereert. Toch ziet Lucien Engelen, directeur ReShape Center aan het Radboudumc, een rol weggelegd voor grotere organisaties.

"Grote partijen zijn in staat om dingen wereldwijd op te pakken",  zegt Engelen op eHealth Convention 2015. “Zij kunnen makkelijk vertalen, niet alleen in taal, maar ook op het gebied van regelgeving die lokaal aan de orde is, zowel op data niveau als hoe je dingen op een gegeven moment regelt. En ze zijn ook in staat om zaken op een goede manier naar de markt te brengen. Dat is niet onze rol als umc, maar daar zoeken we een sterke partner in, daar hebben onder andere Philips in gevonden."

Volgens Engelen wordt er nog te vaak een oplossing op lokaal niveau gezocht. “Er wordt heel erg lokaal gepercipieerd. Op het moment dat de wereld je doelschaal is, dan krijg je ook een heel ander  verdien model. Die Parkinsonpatiënt in Sao Paolo is, los van cultuur en sociale omgeving, anatomisch echt dezelfde als in Nijmegen."

De vier D's

De verandering is reeds ingezet, stelt Engelen verder. Hij ziet die ontvouwen langs vier assen. "De vier D’s noem ik die. De eerste daarvan is de de-localisering van de gezondheidszorg.  Technologie, in de vorm van onder andere e-health, zal ervoor zorgen dat interventies en oplossingen die we nu in ziekenhuizen doen bij huisartsen gaan plaatsvinden en van huisartsen bijvoorbeeld verschuiven naar supermarkten en van supermarkten naar mensen thuis."

De tweede D van Engelen gaat over democratisering van de gezondheidszorg. "Onder andere onder druk van transparantie en allerlei gegevens die daarmee beschikbaar komen, kunnen mensen betere keuzes maken om voor andere zorg voor elkaar te krijgen. Dat gaat ook vaak via technologische en digitale platforms en fora."

Op de derde plaats ziet Engelen belangrijke rol voor digitalisering. "Dan heb ik het niet alleen over techniek, maar ook over informatievoorziening, dat mensen bijvoorbeeld op het internet op iets zoeken. Als het daar niet te vinden is, bestaat het gewoon niet tegenwoordig."

"De laatste D gaat over duiten of dollars", vervolgt Engelen. "Je ziet nu dat heel grote bedrijven gezondheid en gezondheidszorg als een grote markt zien. De muziekindustrie en reisbranche, dat zijn deelmarkten, bij gezondheid is iedereen op enig moment in zijn leven aan de beurt."

Om e-health een plek in het zorgsysteem te geven is er volgens Engelen nog wel werk aan de winkel. "Je ziet dat er aantal zaken in geregeld is, maar nog lang niet genoeg. We moeten ons ook realiseren dat de overheid niet voorop zal lopen op de markt. Wij moeten met goede oplossingen bij ministeries, zorgverzekeraars en dergelijke aankomen om dat vervolgens mogelijk te laten maken in wet- en regelgeving. Dat gaat niet andersom."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top