ACTUEEL

Bijna 80 procent zorgorganisaties volgt Governancecode

Van de aangesloten zorgorganisaties in Nederland volgt bijna 80% de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode. Dit blijkt uit een onafhankelijke evaluatie over de eerste twee jaar dat de code formeel van kracht was. De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Zelfregulatie

Namens minister Klink ontving directeur-generaal Diana Monissen van VWS afgelopen vrijdag de uitkomsten van de evaluatie uit handen van Hans Ouwerkerk, voorzitter BoZ. BoZ, waarin ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd zijn, wil dat uiterlijk einde 2010 alle zorgorganisaties in Nederland de Zorgbrede Governancecode volgen. Het doel van de code is het vastleggen van breed gedragen normen en principes voor goed bestuur, toezicht en verantwoording naar relevante partijen.

Bekendheid

De brancheorganisaties in de zorg willen stevig investeren in de kwaliteit van het bestuur en toezicht in de zorgsector. verplicht. De ambitie van de BoZ-partijen is dat in 2010 alle aangesloten zorgorganisaties de governancecode volgen. Om naleving van de code in een concreet geval te toetsen, is in 2007 de Governancecommissie Gezondheidszorg geïnstalleerd. De brancheorganisaties gaan meer bekendheid geven aan deze geschillencommissie. Tevens zal het voor meer belanghebbenden mogelijk moeten worden om een kwestie voor te leggen aan de Governancecommissie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top