ACTUEEL

Antonius Zorggroep en KwadrantGroep zien af van bestuurlijke fusie

De Antonius Zorggroep en de KwadrantGroep gaan niet over tot een bestuurlijke fusie. Uit vervolgonderzoek blijkt dat zo'n fusie onvoldoende meerwaarde oplevert voor de patiënten en cliënten van beide organisaties.

De KwadrantGroep, de Antonius Zorggroep en Nij Smellinghe / Pasana zijn in juni 2013 een intentie tot een bestuurlijke fusie overeengekomen. Door het faillissement van Pasana is de deelname van Pasana in december 2014 vervallen. Daarna heeft ziekenhuis Nij Smellinghe zich teruggetrokken. Dat heeft de besturen van KwadrantGroep en Antonius Zorggroep ertoe gebracht om nader te verkennen of in deze gewijzigde situatie een bestuurlijke fusie nog steeds haalbaar en zinvol was.

Adviesbureau Gupta Strategists heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van en samen met de betrokken partijen. De odpracht aan het adviesbureau was om onderzoek te doen naar de inhoudelijke meerwaarde van de verbinding tussen care en cure, en de wijze waarop partijen samen beter in staat zouden zijn om de extramuralisering van de zorg vorm te geven. "Uit het onderzoek blijkt dat een bestuurlijke fusie onvoldoende inhoudelijke meerwaarde heeft", aldus de organisaties in een gezamenlijke verklaring. "Ook de meerwaarde van de schaalvergroting in de thuiszorg is niet voldoende om een fusie tussen de organisaties te verantwoorden."

Daarom hebben de partijen "in gezamenlijk overleg" besloten het project te beëindigen en de bestuurlijke fusie niet te realiseren. Daar waar het mogelijk is en zinvol streven ze naar constructieve samenwerking als dat in het belang is van de zorg aan de cliënten, patiënten en andere stakeholders.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Klaas Martens

5 oktober 2015

Nij Smellinghe is niet failliet, onder het bestuur van Nij Smellinghe is de pasanagroep en De Sionsberg in Dokkum failliet gevaan. De Sions bij erg heeft ondertussen een doorstart gemaakt.

Klaas Martens

5 oktober 2015

De Sionsberg heeft ondertussen een sucesvolle doorstart gemaakt! Nieuwe eigenaren zijn Cardiologie Centra Nedeland, DC klinieken en ZuidOostZorg.

Top