Tech

Radboudumc en VGZ samen op de bres voor kwaliteit

Het Radboudumc en Coöperatie VGZ bundelen de krachten om de zorg beter en betaalbaarder te maken. De samenwerking beoogt de innovatiekracht en kennis van een academisch ziekenhuis en de middelen en het netwerk van een grote zorgverzekeraar bij elkaar te brengen.

De alliantie is gebaseerd op wederzijds respect voor elkaars maatschappelijke rol, zo laten de twee partijen in een gezamenlijk persbericht weten. Dit betekent dat VGZ niet op de stoel van de zorgprofessionals gaat zitten en het Radboudumc niet op de stoel van de zorgverzekeraar. De professionals krijgen de ruimte om samen met patiënten initiatieven te ontwikkelen die leiden tot betere en betaalbare zorg.

VGZ zal de initiatieven bij bewezen succes opnemen in het zorginkoopbeleid, daarbij ondersteund door de in het Radboudumc opgedane ervaring. Meerjarige afspraken tussen Radboudumc en VGZ maken onderdeel uit van de gesloten alliantie.

Tijd

Het samenwerkingsverband is gestart met negen concrete initiatieven. Om te bepalen of de innovaties echt het verschil gaan maken, is tijd nodig. Om die reden hebben het Radboudumc en VGZ nadrukkelijk gekozen voor een meerjarige alliantie. Beide partijen zullen de initiatieven periodiek evalueren, waarbij ook relevante stakeholders zoals ouderenbonden en patiëntenorganisaties betrokken worden.

VGZ en het Radboudumc willen de best practices uiteindelijk ook met anderen delen. Succesvolle innovaties worden door het Radboudumc geïmplementeerd en samen met VGZ verspreid onder samenwerkingspartners, in andere leertuinen van VGZ, of verder in het land.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top