Finance

Rotterdam pakt inkomens zorgbestuurders aan

De gemeente Rotterdam gaat ongeoorloofde topinkomens bij zorginstellingen in de regio aanpakken. Rotterdam telt 39 zorginstellingen waar 69 bestuurders meer verdienen dan een minister (178.000 euro). Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde lijst van topinkomens bij zorgaanbieders.

De gemeente nam in totaal 120 zorginstellingen onder de loep. In de contracten met de zorgaanbieders en in de subsidieregelingen is vastgelegd dat de inkomens niet hoger mogen zijn dan het ministerssalaris. Begin volgend jaar worden de zorgaanbieders gekort met het bedrag dat de topbestuurders meer hebben verdiend dan deze zogeheten Balkenendenorm. Daarbij wordt rekening gehouden met hoeveel subsidie de instelling van de gemeente vangt.

De grootverdieners bij zorginstellingen zijn de gemeente al langere tijd een doorn in het oog. De La Salle, een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, spant de kroon in de regio. Daar incasseerde een bestuurder vorig jaar 317.335 euro. Zorginstelling EMC staat op de tweede plaats, met salarissen van vier bestuurders tussen de 281.000 en 308.000 euro. Ook bij onder meer de zorginstellingen 's Heeren Loo, Pluryn, ASVZ, Parnassia en Eleos ontvangen de directieleden veel meer dan toegestaan.

Overigens mogen zittende bestuurders meer verdienen dan de Balkenendenorm. Weliswaar is in 2013 de Wet Normering Topinkomens ingegaan, maar de wet kent een overgangsregeling. Als bestuurders, voordat de wet inging, afspraken hebben gemaakt over hun beloning die het maximum overschrijdt, dan mogen zij nog vier jaar de hogere beloning ontvangen en moeten zij die vervolgens in drie jaar afbouwen naar het maximum. (ANP/ Skipr)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

9 oktober 2015

Een aantal rupjesnooitgenoeg kunnen dus nog enkele jaren hamsteren

R. M. Dalmijn

9 oktober 2015

Misschien dat Skipr en de gemeente Rotterdam zich de moeite willen getroosten eens aandacht te schenken aan de bestuurders van zorginstellingen die zich 7 maal 24 uur het snot voor de ogen werken om voor kwetsbare mensen en medewerkers het leven enigszins comfortabel te maken. Dat veelal voor circa €100.000 of minder (inclusief Alles). Ziet u voor u hoe het salarisgebouw er in dergelijke instelling gaat uitzien? Overigens mag ik deze reactie nog eens benutten om alle klagende Tweede Kamerleden die een golf van werkloze verplegenden en verzorgenden zien op te roepen zich bij mij te melden. Ik ken nog wel wat vacatures.

Frits van Vugt

10 oktober 2015

Zou de heer Dalwijn mij eens één bestuurder van een zorginstelling kunnen noemen die 7 x 24 uur werkt?

En dan kan hij meteen alle vacatures die hij kent voor verpleegkundigen naar het UWV sturen - die heeft daar wellicht interesse in...

R. M. Dalmijn

11 oktober 2015

Geachte heer van Vugt, ik ken er tientallen. Van zeer dichtbij en , als toezichthouder , van enige afstand. De voortdurende verantwoordelijkheid welke zij dragen, de reeks aan verwachte en abrupte incidenten , de continue bereikbaarheid is adembenemend, etmaal vullend en energie vretend.
Het beeld dat door sommigen geschetst wordt van de gemene zorgbestuurder als ware hij/zij de graaier aller graaiers is vals; in alle betekenissen van het woord.
Wellicht wil de heer van Vugt in een eventuele vervolgreactie de moeite nemen mijn naam correct te schrijven en op de inhoud in te gaan.

R. M. Dalmijn

11 oktober 2015

Mij nog eens nader verdiepend in het Rotterdamse WNT gedachtengoed blijf ik met veel vragen achter.
De La Salle heeft helemaal geen bestuurder maar een directielid. Die aanzienlijk minder ontvangt dan de gesuggereerde wnt norm.
Er is in de overkoepelende Koraalgroep.
Ik waardeer de Rotterdamse behoefte aan groei en profilering als geen ander maar om Boxmeer , vestiging de la salle, nu "in de regio" te noemen is wellicht wat hallucinant.
Daarnaast is het jaar van ingang niet juist gehanteerd. Dat mag allemaal. Het valt mij echter tegen dat Skipr zo een persbericht klakkeloos overneemt zonder enige vorm van onderzoek uit te voeren. Op de site van de la salle staat een duidelijk bericht;lezenswaardig.
En natuurlijk blijft het teleurstellend dat veel, en bovendien onjuiste, energie wordt besteed aan vermeende uitbijters.
Om nog maar een steentje in de troebele vijver van gezond volksgevoel te kegelen ; wanneer "zorginstelling EMC" staat voor het Erasmus Medisch Centrum kan ik de RvC van die organisatie reeds nu meedelen dat ik , wanneer daartoe uitgerust en uitgenodigd , geen ambitie koester om voor €300.000 in de RvB plaats te nemen.

Top