ACTUEEL

Verscherpt toezicht GGZ Drenthe opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op GGZ Drenthe opgeheven. De instelling heeft op diverse terreinen verbeteringen doorgevoerd, zo meldt de inspectie.

GGZ Drenthe is onderdeel van Espria, biedt hulp bij psychische problemen en heeft verschillende vestigingen in Drenthe. In april 2015 stelde de inspectie de instelling onder verscherpt toezicht vanwege structurele tekortkomingen op diverse terreinen. De IGZ constateert op basis van bezoeken en schriftelijke voortgangsrapportages dat er verbeteringen zijn aangebracht op onder meer het gebied van medicatieveiligheid en somatische zorg. 

De IGZ stelt vast dat er nog wel verdere verbeteringen nodig zijn, maar heeft er voldoende vertrouwen in dat de raad van bestuur het ingezette verbeterplan met onverminderde inspanning uitvoert en heft daarom het verscherpt toezicht op.

De IGZ blijft het verbetertraject volgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top