ACTUEEL

NVZ vindt loondienst specialisten ‘non issue’

De vraag of medisch specialisten in loondienst moeten, is wat de NVZ vereniging van ziekenhuizen betreft een ‘non issue’.  Dat heeft de branchevereniging bij monde van voorzitter Roelf de Boer op een recent symposium in de Rode Hoed laten weten.

Gelijkwaardigheid

Naar aanleiding van de hoge verdiensten en moeizame aansturing van medisch specialisten is recentelijk de roep om alle specialisten in loondienst te nemen weer aangewakkerd. De NVZ keert zich tegen van hogerhand opgelegde, uniforme maatregelen. Volgens de NVZ moeten de ziekenhuizen en medisch specialisten in onderling overleg uitmaken welke arbeidsverhouding het beste past in de gegeven situatie.  “Voor de NVZ is daar maar één voorwaarde aan verbonden”, aldus De Boer. “En dat is gelijkwaardigheid in inkomen tussen vrijgevestigden en  specialisten in loondienst.”

Nieuwe toelatingsovereenkomst

De Boer waarschuwt voor een vruchteloze woordenstrijd.  “Een loondienstdiscussie zal verlammend werken. We kunnen veel beter onze tijd steken in waar we voor zijn aangenomen: zorgen voor een steeds betere, veiliger en doelmatiger ziekenhuiszorg.” Met dit doel voor ogen wil De Boer zich sterk maken voor een nieuwe toelatingsovereenkomst.  Hierin moet met name de verantwoordingsplicht van medisch specialisten jegens collega’s en de raad van bestuur beter geregeld worden. “Alleen met volledige inzage in de geleverde kwaliteit en met adequate aanwijzingsbevoegdheden kan de raad van bestuur een zinvolle invulling geven aan zijn eindverantwoordelijkheid.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top