Finance

TDC stopt met huishoudelijke hulp Hardenberg

Thuiszorgorganisatie TDC is voornemens in 2016 te stoppen met hulp bij het huishouden in de gemeente Hardenberg.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is dit een gevolg van de korting die het Rijk toepast op de Wmo. Daarnaast heeft de Hardenbergse gemeenteraad zelf in 2014 ingestemd met het hervormen van huishoudelijke hulp, waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en het bieden van een algemene voorziening.

TDC wijst erop dat het nog om een voornemen gaat en dat het plan nog moet worden voorgelegd aan de or. De organisatie spreekt berichtgeving dat zij met al haar activiteiten zou stoppen ook tegen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top