Finance

'Fraude met pgb blijft mogelijk'

Leden van de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI) weigeren de verklaring voor gewaarborgde hulp te tekenen, meldt Omroep Gelderland. Sinds begin dit jaar is de gewaarborgde hulp ingesteld om fraude met zorggelden te voorkomen.

Om te voorkomen dat pgb-houders het slachtoffer worden van fraude, wordt van hun bewindvoerders verwacht dat ze de kwaliteit van de zorg controleren. Hiervoor moeten bewindvoerders een verklaring tekenen, maar dat weigeren velen.
Het heikele punt is volgens de omroep dat bewindvoerders niet afgerekend willen worden op de controle op de kwaliteit van zorg. Bram van Vegchel van de PBI: "Wij bewindvoerders kunnen de kwaliteit van zorg niet beoordelen, omdat wij daar niet voor opgeleid zijn en omdat we daar niet de tijd voor hebben. Bovendien is het geen taak voor iemand die het geld beheert."

Staatssecretaris Martin van Rijn geeft in antwoord op Kamervragen toe dat de gewaarborgde hulp niet voldoet. De vragen werden gesteld na berichtgeving van Omroep Gelderland. Die meldde dat fraude met pgb's nog steeds mogelijk is, omdat bewindvoerders de zorgdeclaraties vaak niet checken voordat ze getekend worden. Hierdoor is er geen zicht op de kwaliteit van de zorg die geboden wordt en op de uren die geleverd worden. Van Rijn geeft toe dat er een probleem is met de controle op de kwaliteit van de geleverde zorg. Hij gaat echter niet in op de vraag hoe bewindvoerders fraude kunnen voorkomen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jos Wokke

15 oktober 2015

Bewindvoerders zijn doorgaans mensen die zonder dat zij daar een opleiding voor genoten hebben de financiële huishouding van mensen die dat ook niet kunnen beheren. In beginsel hebben zij daar wat werk aan maar zodra is geïnventariseerd . Beperkt het werk van een bewindvoerder zich tot achterover leunend op een stoel kijken hoe de betalingen automatisch door de bank uitgevoerd worden. Zij ontvangen daar een bedrag voor dat kan oplopen tot €.110,- per klant. Van deze mensen kan je niet verwachten dat zij controle uitoefenen op de uitgaven die door of voor hun cliënten worden gedaan. Wat je wel van ze kan verwachten is onduidelijk en het is ook heel moeilijk daar inzicht in te krijgen. Maar de bewindvoerder heeft wel zijn plichten en controleren of de gelden die aan zorg worden uitgegeven goed en op de juiste manier zijn besteed horen daar zeker bij. Het is onzin dat dit niet in het vermogen van een bewindvoerder ligt, omdat zij daar niet voor zijn opgeleid. Als het geval zzich voordoet bij een van zijn cliënten moet hij/zij gewoon zorgen dat hij/zij zich de stof eigen maakt

Top