ACTUEEL

Klink wil bestuurders tot kwaliteit verplichten

Minister Klink van Volksgezondheid wil dat er binnen de raden van bestuur een verplichte portefeuillehouder voor kwaliteit van zorg komt. Dat zei de minister vorige week op het jaarcongres van de Rabobank.

Incidenten

Met de benoeming van een portefeuillehouder kwaliteit van zorg hoopt Klink incidenten als rond de neuroloog in het Medisch Spectrum Twente en de maagspecialist in het Scheperziekenhuis in Emmen te voorkomen.  “Het zou overbodig moeten zijn”, aldus Klink. “Maar in deze fase van de transitie zal verplicht worden gesteld dat in de raad van bestuur iemand zitting heeft die speciaal met de kwaliteit van de zorg is belast.”

Afwijken

Om het kwaliteitstoezicht vanuit de raad van bestuur gestalte te geven wil Klink de positie van bestuurders ten opzichte van de medisch specialisten versterken.  Daartoe “zal wettelijk worden geregeld dat het bestuur medische professionals kan aanspreken op hun handelen en op de geleverde kwaliteit”. Dit moet er ondermeer toe leiden dat bestuurders specialisten die afwijken van de voor de beroepsgroep geldende gemiddelden ter verantwoording kunnen roepen.

Minder ego’s

Daarnaast wil Klink de rekenschap en de afrekenbaarheid van bestuurders vergroten. Met dit doel voor ogen deed Klink tijdens het jaarcongres van de Rabobank een sterk moreel appel op zorgbestuurders.  “Hoeveel governance-wetten je ook maakt, zonder ‘eer en geweten’ van allen die bij de zorg betrokken zijn, zijn regels loos. De moraliteit moet terug in de het bestuur. Er zijn genoeg managers in de zorg, maar het aantal leiders mag wat mij betreft nog toenemen”, aldus Klink met een stille verwijzing naar managementgoeroe Henry Mintzbergs pleidooi voor managers in plaats van MBAs. “Leiders in de zorg die iets minder bezig zijn met het eigen ego  en de bijbehorende bonus, maar die de maatschappelijke opgave van nu en morgen zien en daar met hart en ziel aan willen werken.”

Normenkader

De roep om een nieuw moreel fundament in de zorg-governance was onlangs ook te horen uit de mond van hoogleraar Kim Putters. Tijdens zijn oratie pleitte Putters onomwonden voor “een richtinggevend normenkader”. Een van de belangrijkste genodigden tijdens de oratie was minister Klink.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gonny

20 oktober 2009

Als Klink dit heeft gezegd, dan is hij het spoor echt bijster.

Wat is er logisch aan nóg meer zogenaamde "leiders" om zorginstellingen tot kwaliteit te verplichten? Ligt het niet méér voor de hand om álle duurbetaalde bestuurders van zorginstellingen op straffe van hoge boetes aansprakelijk te laten zijn voor wanbeleid en slechte c.q. ondermaatse zorg? Zodat ze eindelijk verplicht zijn waar te leveren voor het onevenredig grote deel van de zorgbudgetten die ze opslokken?

Top