ACTUEEL

'Patiënt moet op de loopband stappen'

De Nederlandse zorgsector hoort tot de beste van de wereld, maar de sector is zo georganiseerd dat veranderingen die de patiënt ten goede moeten komen vooral door professionals onderling worden bedacht en besproken. "Dat kan anders", stelt de onlangs aangetreden directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie NPCF, Dianda Veldman. "De patiënt moet meer te zeggen krijgen over de kwaliteit van de zorg."

Veldman heeft in het verleden onder meer gewerkt bij Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit, en bij Vereniging Eigen Huis. Bij die laatste organisatie had ze veel te maken met notarissen. "Zij waren vroeger een heel gesloten beroepsgroep, maar ze zijn door de jaren heen opener geworden." Dit geldt volgens haar niet voor mensen in de zorg. "Maar het begint te komen. Kijk naar wat de huisartsen van 'Het roer moet om' doen. De onvrede van die huisartsen heeft geleid tot inhoudelijke verbeteringen in de zorg. Daar kan de patiënt uiteindelijk voordeel van hebben omdat de dokter meer tijd voor hem krijgt."

De NPCF was betrokken bij de gesprekken die uiteindelijk leidden tot het Zomerakkoord. Veldman: "Je merkte bij die gesprekken dat ze daar vooral zelf met oplossingen komen. Met dingen die ze zelf bedenken, terwijl je ook breder kunt kijken. Of neem de medisch specialisten. Wij willen graag weten welke  de kwaliteitscriteria zijn voor behandelingen. Telt de mening van de patiënt ook mee? Maar die criteria bedenken specialisten op basis van de ideeën die worden ontwikkeld binnen de eigen beroepsgroep. De mening van de patiënt telt hierin nog te weinig mee."

Loopband

Veldman wil uiteindelijk naar een situatie waarin de patiënt bij wijze van spreken niet op de lopende band staat, zoals nu volgens haar het geval is, maar op een loopband. "Op de lopende band sta je stil. Je gaat van de ene zorgverlener naar de volgende en iedereen doet zijn eigen ding. Maar wie kijkt aan het einde of het eindproduct is wat je voor ogen stond? Als je als patiënt zelf op de loopband gaat staan, houd jij de regie. Op de loopband ben je actief en neem je de regie in handen."

Om de patiënt centraal te stellen in de zorg moet er wel meer informatie beschikbaar komen over de kwaliteit van behandelingen, op basis van objectieve criteria. "Als je naar beoordelingssite Iens gaat, vind je nuttige informatie over restaurants. Dat moet in de zorg ook mogelijk zijn." De NPCF zet zich hiervoor in door middel van Zorgkaart Nederland, waar Veldman graag meer informatie over zorgverleners zou willen zien op basis van objectieve kwaliteitscriteria.

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de zorg wordt beter als patiënten er meer bij worden betrokken, verwacht Veldman. En: hoe meer de patiënt betrokken wordt bij de eigen zorg, des te kleiner wordt de kans op fouten. Daarom vroeg de patiëntenfederatie onlangs aandacht voor patiëntveiligheid, in een brief aan de Tweede Kamer. Een goed instrument om de regie van de patiënt te versterken, is het persoonlijk gezondheidsdossier. Dat maakt het makkelijker om de gezondheid te monitoren, denkt Veldman.

Om de eigen regie van patiënten te versterken, gaat de NPCF-voorvrouw graag het gesprek aan met andere partijen in de zorg. "We moeten een gezamenlijke schets maken waarin we uiteen zetten waar we naartoe willen in de toekomst. Dat hoeven geen vijfhonderd pagina’s te zijn, als we maar op papier zetten welk gemeenschappelijk doel we nastreven en hoe we dat gaan bereiken."

------------------------------------

Dianda Veldman is één van de sprekers tijdens Voorstelling van Zaken. In dit theaterseminar blijven de geharnaste standpunten thuis. De deelnemers vertellen met welke dilemma’s zij te maken hebben en waar de mogelijke oplossingen volgens hen zouden kunnen liggen. Door werkelijk naar elkaar te luisteren als uitgangspunt te nemen, krijgen ideeën die een nieuwe blik op de zorg van de toekomst kunnen werpen, een kans. In deze eerste Voorstelling van Zaken debatteren drie maal vier deskundigen over vragen zoals: patiënt centraal stellen: fabel of werkelijkheid?; regelgeving: doolhof voor de dokter: komt hij of zij nog voldoende aan zijn of haar werk toe? Inschrijven voor Voorstelling van Zaken kan hier.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top