ACTUEEL

'Afspraken nodig om kindermishandeling te voorkomen'

"Om kindermishandeling te voorkomen is het nodig dat signalen van onveiligheid eerder op tafel komen, en dat professionals die samenwerken helder afspreken wie wanneer wat doet." Dat zegt wethouder Rik van der Linden van Dordrecht in een gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Aanleiding voor het interview is de start van het Dordts Collectief tegen Kindermishandeling: de gemeente, j-ggz, jeugdteams, onderwijs, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming West en de William Schrikker Stichting. Rik van der Linden is de bestuurlijke trekker van het Collectief. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen bespreken elke drie maanden actuele casussen. Het doel is om samen scherpe afspraken te maken en als het nodig is onconventionele maatregelen te nemen. Van der Linden: "We nemen de actuele omstandigheden als uitgangspunt, van daaruit gaan we de samenwerking verbeteren. Dat gaat met leren en evalueren en met grenzen durven stellen. Tot hier en niet verder. Nu gaan we over van vrijwillig naar drang of dwang. Niet als dreigement, maar als hulpaanbod."

"Aan de ene kant wil ik het veld de gelegenheid geven om aan de slag te gaan. Door de decentralisaties is er zoveel stof omgewoeld dat mensen tijd nodig hebben om hun nieuwe rol op te pakken. Op papier is het allemaal geregeld, maar het gaat niet met een druk op de knop. Tegelijkertijd wil ik als bestuurder wel dat het beter gaat werken. Ik wil mee kijken, me goed laten informeren en als de dingen niet snel genoeg gaan, een duwtje geven." Het doel is de slag te maken naar het voorkomen van kindermishandeling. "Daarvoor is het nodig dat signalen van onveiligheid eerder op tafel komen, en dat professionals die samenwerken helder afspreken wie wanneer wat doet. Dit vereist dat zij zich bewust worden van de dingen die nog niet op tafel liggen."

Kennis verspreiden

Het Dordts Collectief tegen Kindermishandeling gaat via een nieuwsbrief de opgedane kennis verspreiden. Het landelijke Collectief tegen Kindermishandeling volgt Dordrecht en publiceert daarover op de websites van de VNG, het NJi en Movisie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top