ACTUEEL

Klink onderzoekt verkoop vaccinsoverschot

Minister Klink van VWS verwacht ongeveer 10 miljoen doses vaccin nodig te hebben in de grootschalige vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Daarmee zou een groot deel van de 34 miljoen bestelde doses ongebruikt blijven. De minister onderzoekt daarom de mogelijkheden om een deel van de vaccins te verkopen aan het buitenland.

Extra vaccins voor militairen

Daarnaast stelt het kabinet vaccins ter beschikking aan militairen die uitgezonden zijn op 'ernstmissies’ zoals in Afghanistan. Dat schrijft minister Klink vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Risicogroepen

Groepen die het vaccin krijgen aangeboden, zijn de risicogroepen die ook de vaccinatie tegen de seizoensgriep krijgen. Hieronder vallen de medische risicogroepen en gezonde mensen van zestig jaar en ouder, vrouwen dien langer dan drie maanden zwanger zijn,  medisch personeel dat in direct contact staat met patiënten uit de eerder gedefinieerde risicogroepen, gezinsleden en mantelzorgers van mensen die een zeer hoog risico lopen op ernstige ziekte en sterfte door de griep, om te voorkomen dat deze mensen besmet worden.

Griep minder ernstig; vaccineren blijft beperkt

De inzet van de vaccins voor deze groepen is gebaseerd op gezamenlijk advies van de Gezondheidsraad (GR) en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb). Beide instanties “verwachten dat, als de situatie rond de pandemie in essentie niet verandert, er op medische gronden geen aanbevelingen tot vaccinatie van extra groepen nodig zullen zijn.” Hierop heeft het kabinet besloten om mogelijkheden te onderzoeken van verkoop aan landen waar geen vaccins beschikbaar zijn voor de (bescherming van) risicogroepen, aldus de brief. De GR en het CIB onderzoeken ook of er wellicht meer medische doelgroepen voor vaccinatie moeten worden aangewezen.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top