ACTUEEL

Umc's: Uitwisseling kwaliteitsbeleid is waardevol

Bij elkaar te komen om ervaringen en ontwikkelde methodieken met elkaar te delen over medicatieveiligheid, interne audit en perioperatieve zorg, is waardevol. Dat zeggen vertegenwoordiger van de universitair medische centra (umc’s) bij een evaluatie van het uitwisseling.

De acht universitair medische centra werken gezamenlijk aan de verbetering van veiligheid, patiëntgerichtheid en doelmatigheid van hun integrale ziekenhuiszorg. Vanuit elk UMC is een kwaliteitsexpert lid van het consortium. Eén van de initiatieven van dit consortium is het programma 'Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s' dat startte in 2012 om de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen te bevorderen.  

Inhoudelijke experts

Het consortium koos hiervoor drie inhoudelijke thema’s: medicatieveiligheid, interne audit en perioperatieve zorg. Voor elk thema werd een projectgroep samengesteld, waarin elk UMC minimaal één inhoudelijk expert afvaardigde.

Het NIVEL voerde een procesevaluatie uit om meer inzicht te verschaffen in het verloop van het programma en de randvoorwaarden. Voor deze procesevaluatie zijn 18 betrokkenen met verschillende rollen geïnterviewd, daarnaast werden documenten geanalyseerd en observaties gedaan. 

Waardevol

Tijdens de bijeenkomsten van de themaprojectgroepen is veel kennis uitgewisseld en zijn veel methodieken en ervaringen met elkaar gedeeld. De deelnemers vonden het erg waardevol om samen te komen. In de projectgroepen heerste een cultuur van openheid, transparantie en vertrouwen. De opzet van het programma heeft niet tot uniforme implementatie van methodieken of activiteiten geleid. Hiervoor verschillen de UMC’s te veel van elkaar.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top