ACTUEEL

Inspecties informeren over meldplicht geweld in jeugdzorg

Instellingen voor jeugdzorg zijn wettelijk verplicht om geweld en calamiteiten te melden. Daarvoor is een nieuwe werkwijze.

Voor de uitvoering van de wet zijn de inspecties nauwer gaan samenwerken. Er is een gezamenlijke Commissie voor Meldingen ingesteld. De inspecties voor Gezondheidszorg (IGZ), Jeugdzorg (IJZ) en Veiligheid en Justitie (IVenJ) hebben op 20 oktober een brief gestuurd naar alle jeugdinstellingen om ze te informeren over meldplicht, leidraad en procedure. Dat meldt de IGZ op haar website.

Boete

De wet betreft lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een jeugdhulpaanbieder of –instelling tegen een jeugdige of ouder, of onverwachte gebeurtenissen met ernstige schadelijke gevolgen of de dood. Instellingen moeten een calamiteit of geweld nu binnen drie dagen melden, via een digitaal meldformulier. Het maakt niet uit bij welke inspectie. Ook andere instanties, zoals gemeenten, kunnen een melding doen of ernstige misstanden binnen de jeugdhulp doorgeven. Op het niet nakomen van de meldplicht staat een boete van maximaal 33.500 euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top