ACTUEEL

'Ggz is te veel met zichzelf bezig'

'Ggz is te veel met zichzelf bezig'

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is te veel naar binnen gericht en onderling verdeeld. Daardoor is de beleidsvorming rond sector grotendeels in handen van de zorgverzekeraars terecht gekomen. Ook is er door de interne gerichtheid te weinig oog voor de noden van de cliënt.

Dat zeggen verschillende ggz-deskundigen in het novembernummer van Skipr-magazine. “Imago-onderzoek laat zien dat de ggz naar binnen gericht is en onderling verdeeld”, vat bestuursvoorzitter Adriaan Jansen van GGZ Friesland de stand van zaken samen. “De grote fusiegolf heeft vooral burenfusies opgeleverd die qua aanbod meer van het zelfde leveren. Branche en professionals ruziën verder over hoofd-behandelaarschap en het lukt bestuurders niet om de regeldruk zo te filteren dat mensen op de werkvloer daar geen last van hebben.”

Versnipperd

“Veldpartijen zijn vaak vooral druk met elkaar bestrijden. Iedereen heeft zijn eigen belangetjes te verdedigen. Heel Nederlands misschien, maar het is uiteindelijk dood in de pot”, vindt oud-ggz-bestuurder Jan Tromp. “Doordat de sector zo versnipperd is, hebben de zorgverzekeraars het geduld verloren met de ggz en hebben ze zelf stappen gezet. Zo is het financiële perspectief dominant geworden ten koste van visie en inhoud.”

Klantonvriendelijk

Parallel aan dit financiële primaat is de sector de afgelopen jaren overspoeld door protocollen en richtlijnen. Mede hierdoor heeft de werkwijze van de ggz een sterk bureaucratisch karakter gekregen met weinig aandacht voor het patiëntperspectief.  “De ggz is één van de weinige gebieden waar hardnekkig niet naar klanten wordt geluisterd”, stelt Wilma Boevink, ervaringsdeskundige en senior wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut en de Universiteit Maastricht, in Skipr-magazine. “Het idee leeft dat er iets mankeert in de bovenkamer, dus hoeven de wensen en vragen van de klant niet serieus genomen te worden.” 

Door de decentralisatie van de zorg heeft de ggz er recentelijk een zware bestuurlijke opdracht bij gekregen, naast het al lopende proces van ambulantisering en beddenreductie. Dit versterkt volgens de deskundigen de interne gerichtheid. “De sector is vooral druk met overleven en veranderingen op korte  termijn”, oordeelt Tromp. “Maar intussen kijken we nauwelijks verder dan 2017 of 2018. Wat de sector nodig heeft is een overkoepelend visie, een gemeenschappelijk punt op de horizon, dat de weg wijst naar een duurzame, toekomstbestendige ggz.”

Nieuwe ggz

Met pamflet De Nieuwe GGZ hebben Boeve en psychiater Jim van Os eind oktober een krachtige aanzet tot een dergelijke overkoepelende visie gegeven. Het document is door zo’n honderd ggz-deskundigen ondertekend, waaronder bestuurders, professionals, zorgverleners, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. In het schotschrift pleiten Boeve en Van Os onder meer voor een op individueel herstel gerichte aanpak, preventie en een optimale benutting van digitale hulpmiddelen. “We steken momenteel jaarlijks 25 miljoen euro in registraties en vragenlijsten”, aldus Van Os op 23 oktober in een interview met Radio1. “Laten we die 25 miljoen euro in goede, intuïtieve digitale instrumenten steken die mensen daadwerkelijk helpen beter met hun kwetsbaarheden om te gaan.”

Lees het artikel 'Sterfhuis ggz' in Skipr-magazine 11, november 2015.

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Arnout Orelio

26 oktober 2015

Fijn dat er inzicht is dat er 'iets' moet verandering. Wat hierbij opvalt is dat ook in dit zelfkritische stuk, de consequenties en het perspectief van de klanten niet of nauwelijks wordt besproken. Valkuil is dat er intern gericht 'beter' voor klanten gezorgd gaat worden. In plaats van dat het veranderingsproces begint met in gesprek te gaan met klanten en te oefenen in anders luisteren: "wat heeft de persoon nodig om zelfstandig en positief in het leven te staan/ wat belemmert hem of haar?" en "hoe kan ik daarbij helpen?" in plaats van "wat is er met deze persoon mis, herken ik dat en welke therapie of medicatie is dan nodig?" Dit vraagt om een strategische wijziging naar een systeem dat gericht is op het toevoegen van waarde voor cliënten en continu verbetering van het werk en ontwikkeling van de zorgprofessionals. Een goede eerste stap is om het ideaal (opnieuw) te formuleren voor de GGZ, vanuit klantperspectief. Het zal verbazen hoe weinig geld en hulpmiddelen er echt nodig zijn om klanten te helpen.

Veel succes met deze reis. Het zal net als in de ziekenhuissector nog wel 10 jaar nemen voor bovenstaande vanzelfsprekend is.

Arnout Orelio, De Verbeterpraktijk

V. Valk

26 oktober 2015

Het heeft 10 jaar geduurd voordat de GGZ bereid was voor een huisbezoek omdat men dat "uit principe niet doet". Mijn zoon was er psychisch zo ver doorheen dat hij niet in staat was om dat te doen. Hij was toen net 18 jaar. Met hulp van MEE is er bemiddeling gekomen van een psychiater uit een andere stad. En toen kon het wel...totdat er een interne reorganisatie kwam en hij 9 maanden moest wachten voordat bekend was wie de nieuw spv'r was. Toen begon het opnieuw...hij moet maar naar de instelling komen. Mijn zoon heeft klassie autisme en is (helaas) intelligent. Ik zeg helaas omdat er de verstandelijk gehandicaptenzorg meer rekening gehouden wordt met zijn grote behoefte aan duidelijkheid en structuur.

Rob

25 november 2015

GGZ-Nederland heeft het als branchevereniging volledig laten liggen en is mede debet aan het versnipperde ggz-landschap en de invloed van zorgverzekeraars. De invloed van zorgverzekeraars is op zich zo slecht nog niet, echter is deze ongecontroleerd en met onvoldoende afstemming toegelaten.
Als je de sector dan ook nog opzadelt met een CAO zoals de laatste dan durf ik te stellen dat GGZ-Nederland de geïntegreerde ggz-instellingen eigenhandig de nek om draait.

joop

19 juni 2016

de ggz is niet gericht op mensen beter maken daar word niks aan verdien men houd psygische zieken lam en zegen dat ze opgegeven zijn zodat ze er de rest van hun leven slijten en nooit meer beter of zelfredzaam worden , onder het mom van ze zijn geestes ziek ,en een gevaar voor de maatschappij , ze horen in een gesticht dat is beter voor iedereeen , . . hypocriet .

popo

17 mei 2017

En dus?Ze noemen het niet voor niets een gekkenhuis.De verkoper is koning en de klant heeft niets te vertellen.Als je van hun diensten gebruikt maakt ben je dus gek.Duidelijk?

Top