ACTUEEL

‘Nederlands verloskundig systeem is achterhaald’

Baby’s sterven onnodig doordat verloskundigen en gynaecologen in Nederland te afwachtend zijn bij zwangerschappen. Dat zegt hoogleraar verloskunde Gerard Visser van het UMC Utrecht woensdag in de Volkskrant. “Het verloskundige systeem in Nederland is achterhaald. We vertrouwen er hier te veel op dat de natuur het wel oplost.”

Conservatieve insteek

Visser pleit voor een ‘omslag in de Nederlandse bevallingscultuur’. Hij vindt Nederland te conservatief. Eind dit jaar moet een stuurgroep onder leiding van het ministerie van VWS met aanbevelingen komen om sterfte onder baby's te verminderen. Nederland heeft de hoogste babysterfte van Europa. Volgens Visser moet bij zwangere vrouwen na 38 weken een inschatting worden gemaakt van de risico's. “Is alles goed dan afwachten, zijn er risicofactoren dan ingrijpen,” vindt hij.

Eerder inleiden

Visser zegt in de Volkskrant dat er agressiever moet worden ingegrepen. Hij wil bevallingen voortaan na 41 weken in plaats van 42 standaard opwekken, mits de zwangere vrouw dit wil. Visser: “‘Als iemand bij 41 weken niet bevallen is, en je wacht nog een week, dan sterven er per 1.000 bevallingen 1 tot 2 kinderen meer.” Volgens hoogleraar Eerstelijns Verloskunde Simone Buitendijk van het AMC is er echter meer onderzoek nodig naar de stelling van Visser. Volgens vicevoorzitter Angela Verbeeten van de vereniging van verloskundigen (KNOV) ontstaan er juist meer complicaties door het inleiden van de bevalling. (ANP)

>> Skipr daily en Skipr weekly<<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen. Daarnaast biedt Skipr weekly u elke zondachtochtend om 8:00 uur een weekoverzicht van het belangrijkste nieuws. Registreer u voor de Skipr weekly.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Lucien Engelen

21 oktober 2009

Aanvullend op dit artikel wijs ik u nog naar processen welke thans binnen de Acute Zorgregio's -Zoals Acute Zorgregio Oost- (www.azo.nl) plaatsvinden. http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20090409_wat_is_eigenlijk_een_acute_zorgregioIn de Radbode van het UMC St Radboud van deze week hebben we hierover kort verslag gedaan naar aanleiding van een een scholingsavond.

Tevens sprak hier Prof. Dr. Koos vd Velden (UMC St Radboud) die in opdracht van minister Klink met de Stuurgroep Modernisering Verloskunde de gehele verloskundige keten heeft doorgelicht op zoek naar aanknopingspunten voor het terugdringen van de perinatale sterfte.http://dl.getdropbox.com/u/394911/Acute%20verloskunde.pdf

tjark reininga

22 oktober 2009

natuurlijk is het sterven van een pasgeborene triest en moet geprobeerd worden het sterftecijfer (verder) te doen dalen. maar is er in de betogen van deze deskundigen toch niet ook een beetje sprake van strijd om het marktaandeel?

Anonym

22 oktober 2009

Het is erg jammer dat Nederland de hoogste babysterfte heeft van Europa. Het is wel zo dat ik begrepen heb dat in Nederland het hoogste percentage is van 'natuurlijk' "gebaren/geboren" babies. Daar wordt een hoger sterftecijfer misschien verklaarbaar. Natuurlijk, niemand wenst babysterfte maar het moge een heldere keus zijn voor een vrouw om thuis of elders op natuurlijke wijze te bevallen. De bevalling doorlopend te medicaliseren en dus minder te vertrouwen op de contactpersonen in het veld geeft aan dat de heren medici in hun eigen kleine wereldje een bekrompen visie hebben van de maatschappij. Bovendien worden weer nog meer vrouwen bij thuisbevalling bang gemaakt om toch maar in het ziekenhuis te bevallen - met de consequentie van overbodige medicalisatie.

Anonym

23 oktober 2009

Tja, het vraagstuk rond nodige/onnodige medicaliserin van zwangerschap en bevalling... Is er eigenlijk al eens onderzoek gedaan naar placebo/nocebo-effecten rond bevallingen? Treden er meer complicaties op bij vrouwen die opzien tegen hun bevalling of zeer bewust gemaakt zijn van alle mogelijke risico's en de invloed? Of juist de invloed van verhoging van vertrouwen in een goede afloop? Bevallen is geen medisch-technische gebeurtenis, maar veel meer dan dat.

Zelf ben ik overigens 4x tot grote tevredenheid thuis bevallen, ook de keer dat de gynaecoloog mij graag 'voor alle zekerheid' naar het ziekenhuis had laten komen.

Top