HRM

'Amper verbinding tussen organisatiedoelen en werkuitvoering'

'Amper verbinding tussen organisatiedoelen en werkuitvoering'

In grote zorgorganisaties is nauwelijks verbinding tussen de strategische organisatiedoelen en de werkuitvoering door de zorgprofessionals. Dit constateren Judith Heida en Inger Slebus in hun masterthesis voor het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

"We waren verbaasd dat er zo weinig verbinding is tussen de organisatiestrategie en de kennis daarvan bij de zorgprofessional", zegt Judith Heida. De conclusie is opmerkelijk aangezien een strategie niet vanzelf wordt gerealiseerd, maar dankzij de inzet van medewerkers. Als zij geen kennis hebben van en zich niet herkennen in de strategie heeft deze maar weinig kans van slagen, aldus Heida en Slebus. Een gedragen strategie is volgens hen hard nodig zodat zorgaanbieders adequaat kunnen reageren op alle veranderingen waarmee zij te maken hebben.

Overigens zeiden HR-managers tegen de onderzoekers niet te weten of het per se belangrijk is dat zorgprofessionals weten wat de strategie is. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat zorgprofessionals vaak überhaupt niet weten wat de organisatiestrategie is. Zij voelen zich in eerste instantie verbonden met de cliënten en in tweede instantie met het team waarbinnen ze werken. Ze zeggen het wel belangrijk te vinden om op de hoogte te zijn van de strategie, want dat zou richting kunnen geven aan en ondersteunend zijn voor hun handelen.

Gedragen strategie

Heida en Slebus wilden met het onderzoek de vraag beantwoorden hoe HR-besturing een rol kan spelen om te komen tot een gedragen strategie. Dit bleek lastig, simpelweg omdat de meeste mensen die zij interviewden voor het onderzoek de term HR-besturing niet blijken te kennen. Wel wisten de geïnterviewden vaak een eigen definitie ervan te geven en bleek uit het onderzoek dat drie van de vier organisaties willen doorgroeien richting HR-besturing, wat de onderzoekers definiëren als 'het geheel van strategische, beleidsmatige en uitvoerende maatregelen, waarmee de ontwikkeling van menskracht duurzaam wordt versterkt'.

De onderzoekers concluderen voorzichtig dat HR-besturing in theorie zou kunnen bijdragen aan het dragen van de organisatiestrategie. Volgens hen is het noodzakelijk dat er binnen de organisatie inzicht is, in de fase van HR-ontwikkeling, en van daaruit verder ontwikkeld wordt richting HR-besturing. Er moet meer samenwerking komen tussen de strategische HR-functionaris en het lijnmanagement. Het lijnmanagement moet ook beter toegerust worden om te fungeren als verandermanager en de vertaling te kunnen maken van de strategie in gezamenlijkheid met de zorgprofessionals. Bij de ontwikkeling van de strategie en de uiteindelijke vaststelling ervan is het ook belangrijk dat de strategie ook in de ogen van de zorgprofessional een duidelijke relatie heeft met de cliënten en het dagelijkse werk.  

Geen onbekenden

Inger Slebus en Judith Heida zijn geen onbekenden in de zorgsector: Slebus is unitmanager bij Koninklijke Kentalis en Heida werkte onder meer als manager bedrijfsvoering bij Arkin. Heida heeft in het verleden ook gewerkt bij Heineken en Microsoft. Wat haar opviel is dat de HR-strategie in die bedrijven verweven was met het handelen van de medewerkers. Ze memoreert dat haar collega's de waarden van de bedrijven erg omarmden. "Mensen werden opgezweept tijdens bijeenkomsten en gedrevenheid werd gestimuleerd. Het management benadrukte dat we het werk samen deden." Hiervan kunnen zorgorganisaties wel wat leren, volgens Heida.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top