HRM

Tijdsdruk en gebrek aan kennis gevaar voor hygiëne zorginstellingen

De slechte hygiëne in veel zorginstellingen is onder meer te wijten aan tijdsdruk op de afdeling, te weinig kennis, bezuinigingen, het niet serieus nemen van handhygiëne en het feit dat schoonmaaktaken zijn overgedragen aan zorgmedewerkers. Dit blijkt uit onderzoek Gom ZorgSupport onder haar ZorgPanel van vierhonderd facilitaire professionals in de zorg.

Tal van antwoorden kwamen binnen op de vraag naar de belangrijkste oorzaak voor de gebrekkige hygiëne bij zorginstellingen: waaronder tijdsdruk, bezuinigingen, te weinig inhoudelijke kennis over infectiepreventie. Ook speelt volgens de ondervraagden een rol dat de regels rondom handhygiëne onvoldoende worden nageleefd en dat veel schoonmaaktaken uitgevoerd worden door zorgmedewerkers die dit zien als sluitstuk van hun taak. Ook zou er in het algemeen onvoldoende aandacht voor infectiepreventie zijn.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden is van mening dat zorginstellingen de focus te eenzijdig leggen op gastvrijheid en beleving en te weinig op de technische kwaliteit van de schoonmaak. De aandacht voor hygiëne en infectiepreventie binnen de eigen organisatie zou de afgelopen drie jaar bij 73 procent van de instellingen toegenomen. Bij 20 procent is de aandacht gelijk gebleven. Van de facilitair verantwoordelijken binnen de zorginstellingen, vindt 79 procent dat zij voldoende zijn betrokken bij het bepalen van het hygiëne/infectiepreventiebeleid. 21 Procent zou graag meer betrokken willen worden bij dit onderwerp.

Ruimte voor verbetering

Op basis van de uitkomsten concludeert directeur Herman Busch van Gom ZorgSupport dat er op veel onderdelen nog ruimte voor verbetering is. "Vooral het feit dat schoonmaaktaken bij steeds meer instellingen zijn ondergebracht bij zorgpersoneel zonder dat zij daar voldoende prioriteit en aandacht aan kunnen geven, kan op termijn gevaar gaan opleveren voor de hygiëne binnen de instelling." Dat een meerderheid van de instellingen van mening is dat de focus te eenzijdig ligt op gastvrijheid en beleving en te weinig op de technische kwaliteit van de schoonmaak, is een signaal dat volgens Busch door zowel instellingen als schoonmaakbedrijven serieus genomen moet worden. "Gastvrijheid en beleving zijn belangrijk maar patiëntveiligheid moet altijd op de eerste plaats staan."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top