Finance

Welzijnsorganisaties Sint-Michielsgestel gaan fuseren

Vijf organisaties die in Sint-Michielsgestel het welzijnswerk uitvoeren gaan een vergaande samenwerking aan. De drie lokale stichtingen SWO GSM, Mantelzorg en Partis vormen dan samen één nieuwe welzijnsorganisatie, zo maakt de gemeente bekend.

De nieuwe organisatie wordt opdrachtnemer van de gemeente en koopt dienstverlening in bij Juvans en MEE. Op 1 januari 2017 moet de nieuwe welzijnsorganisatie operationeel zijn.

Verzwaarde opdracht

Aanleiding voor de samenwerking is de verzwaarde opdracht die bij de lokale zorg en het welzijnswerk is komen te liggen. "De fusieorganisatie moet leiden tot betere ondersteuning voor vrijwilligers, mantelzorgers en burgerinitiatieven en samenhangende hulp voor individuele burgers”, zegt wethouder Van den Dungen.

Begin 2015 hebben burgemeester en wethouders de welzijnsorganisaties gevraagd om met een plan van aanpak te komen. In een gezamenlijke visie hebben de vijf organisaties hun kijk op het welzijnswerk van de toekomst uitgewerkt. Daarin is ook opgenomen welke bijdrage zij hieraan kunnen leveren en wat ze daarvoor nodig hebben. 

"We willen ons gaan richten op twee diensten: persoonlijke ondersteuning van inwoners en ondersteuning aan groepen inwoners samen", zegt Tom de Haas, voorzitter van SWO. "Uitgangspunt daarbij is dat professionele ondersteuning in de juiste verhouding staan tot en bijdraagt aan de eigen kracht van inwoners en hun netwerk."

Een pakket

De welzijnsorganisaties behouden volgend jaar nog hun subsidie volgens het lopende subsidieprogramma. Ook de gemaakte afspraken met de vijf organisaties blijven in 2016 bestaan. Vanaf 2017 biedt de nieuwe organisatie één dienstenpakket aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top